2022. május 15., Húsvét 5. vasárnapja

A kedves Testvérek figyelmébe ajánljuk egyházunk és plébániánk támogatását! Adónk 1%-ával támogathatjuk a Magyar Katolikus Egyházat, amelyet a május 20-ig beadható adóbevallásban lehet föltüntetni. Ez az országos egyházi oktatási, szociális stb. feladatokra megy. Helyi céljainkat: a templom és a plébániaépület fenntartását, az atyák és a munkatársak fizetését, összejöveteleink költségeit az egyházközségi hozzájárulásból fedezzük. Ennek befizetésére kérünk mindenkit, aki teheti, és a templomba jár, vagy ő vagy gyermekei, hozzátartozói hittanra vagy közösségi programokra járnak a plébániára. Az egyházközségi hozzájárulásról bővebben szórólapjainkon és honlapunkon lehet olvasni. Köszönjük a kedves Testvérek nagylelkűségét!

Egyházközségi képviselőtestületünk mandátuma a tavalyi plébánosváltáskor lejárt, de az átadás-átvétel és a templomfelújítás miatt Bíboros Atya ezt meghosszabbította. Az egyháztestület feladata, hogy a plébános munkáját tanácsaival segítse a lelki élet, az anyagi kérdések, valamint az urnatemető tekintetében. Minden egyházközségi tag ajánlhat általa alkalmasnak tartott személyeket a templomi információs pultnál található papírokon név és lakóhely megjelölésével, valamint hogy milyen feladatra tartja alkalmasnak.

Olyan személy lehet választott egyháztestületi tag, aki:

  • 18 és 70 év közötti;
  • rendszeresen szentségekhez járul, házassági állapota az egyházi törvényeknek megfelel;
  • aktívan részt vesz a plébánia életében.

Az ajánlási időszak mostantól május 29-ig tart, az ajánlócédulákat a nagyperselyben gyűjtjük. Az ajánlások alapján, plébános atya által összeállított lista szereplőire június 5. és 12. között írásban szavazhat minden nagykorú közösségi tag. Kérjük a kedves Híveket, hogy beszéljenek azokkal a testvérekkel, akiket alkalmasnak tartanak, viseljék szívükön és imáikban is ezt a kiválasztási folyamatot!

Május 19-én, csütörtökön 18.30-kor az atyák felnőtt katekézise, majd agapé lesz. A hittan összefoglalója elérhető a honlapunkon és a plébániai hirdetőtáblán.

Május 22-én, vasárnap, a délelőtti szentmisében lesz gyermekeink elsőáldozása. Május 28-án, szombaton 10 órakor lesz fiataljaink bérmálása, a Patrona gimnazistáival közösen. Kísérjük a szentségekre készülőket imádságunkkal!

2022. május 8., Húsvét 4. vasárnapja

A mostani hétvégén, Jó Pásztor vasárnapján a papi hivatásokért és a papokért imádkozunk.

“Aki titeket befogad, engem fogad be…” Egy Kárpátaljáról menekült magyar család – apa, anya, kisfiú – számára keresünk szállást. A két pedagógus szülőnek a Patrona ad munkát, a fiú első osztályos kisdiák. Eddig a Ráday utcában laktak, most azonban máshová kell költözniük. A rezsiköltségekben és a takarításban osztoznának. Elsősorban egyedülálló nyugdíjast keresnek, de bárkinél szívesen megszállnak. Bővebb információ az emailes hirdetés csatolmányában, valamint a hirdetőtáblákon. Hálásan köszönjük a család nevében is!

2022. május 1., Húsvét 3. vasárnapja

A májusi, esti szentmisék végén, még a Szent Mihály-ima előtt régi szép szokás szerint a loretói litániát imádkozzuk.

Május 5-én, csütörtökön 18.30-kor az atyák felnőtt katekézise, majd agapé lesz.

Május 6-án, a hónap első péntekén az atyák betegeket, időseket látogatnak, gyóntatással, áldoztatással; egyeztetésre jelentkezni az irodában vagy a vasárnap délelőtti információs pultnál lehet.

Május 7-én, szombaton az esti mise előtt, 17.15-kor elsőszombati rózsafüzér, de nem a templomban, hanem a plébánián. A szentmise után, 19 órakor dr. Erdő Franciska tart beszámolót franciaországi, tours-i útjáról, a Kolping Család szervezésében, szintén a plébánián.

Hirdetéseink olvashatóak a szentferencplebania.hu honlapon, valamint kérésre emailben is elküldjük, amelyet név és emailcím megadásával a szentferencplebania (kukac) gmail (pont) com címen, vagy a vasárnap délelőtti információs pultnál lehet jelezni. 

2022. április 24., Húsvét 2. vasárnapja

Az ukrajnai háború elszenvedőinek gyűjtött adományok a Katolikus Karitász szolgálata révén eljutottak Beregszászra; köszönjük a kedves Testvérek minden felajánlását!

A vasárnap délelőtti szentmise után a templombemutatás az altemplomban kezdődik.

A pénteki szentségimádás ezentúl nem 17.15-kor, hanem 17 órakor kezdődik.

A kicsik hétvégéje május 6. és 8. között, Pilismaróton kerül megrendezésre. Jelentkezési lap a plébánián és a templomban kapható.

2022. április 17., Húsvétvasárnap

Április 18-án, Húsvéthétfőn 18 órakor lesz szentmise.

Április 21-én, csütörtökön, az esti szentmise után, 18.30-kor felnőtt katekézis, majd agapé a plébánián.

Április 24-én, vasárnap ünnepeljük a templomszentelés 143. évfordulóját és a templom újranyitását. A délelőtti szentmise után vezetést tartunk a templomban, a főkapu előtti téren pedig bográcsokban főzünk, és közösen ebédelünk. Örülünk az otthonról hozott ételeknek és süteményeknek is. Számítunk reggel a kipakoláshoz, ebéd után a bepakoláshoz a kedves Testvérek segítségére. Várunk mindenkit szeretettel!

2022. április 10., Virágvasárnap

A héten már a felújított templomban vannak a szertartások. Köszönjük a kedves Testvérek segítségét a pakolásban, takarításban! A templom végleges berendezéséhez, belakásához kérjük a kedves Testvérek türelmét, megértését!

Április 14-én, Nagycsütörtökön 18 órakor lesz az utolsó vacsora emlékmiséje.

Április 15-én, Nagypénteken 9 órától tojásfestés lesz a plébánián. Várjuk a lányokat a belső hittanteremben. Tojást hozzatok!

Április 15-én, Nagypénteken 15 órakor lesz a Krisztus kereszthalálra emlékező szertartás. 20 órától papjaink közössége, a Comunione e Liberazione Mozgalom vár minket gyertyás városi keresztútra, a budai, vízivárosi Corvin tértől a Mátyás templomig.

Nagypénteken és Nagyszombaton délelőtt 9 és 12 óra között lesz gyóntatás a templomban, Nagyszombaton emellett délután 14 és 18 óra között is látogatható lesz a szentsír és az urnatemető. Ennek kapcsán szeretnénk a templomőrzéshez kérni a kedves Testvérek segítségét; jelentkezni a szentmisék után, a sekrestyében, vasárnap délelőtt pedig az információs pultnál lehet.

Április 16-án, szombaton, Húsvét vigíliáján 19.30-kor kezdődik a szentmise. A misekezdő fényünnepséghez kérjük a kedves Testvéreket, hozzanak gyertyát!

A körmenet Húsvétvasárnap, április 17-én 10 órakor, a szokott módon az ünnepi mise bevezetéseként kerül sorra. Kérjük, hozzanak a kedves Testvérek a körmenetre egy-egy szál virágot! A gyerekeknek hirdetjük, hogy aznap kivételesen nem lesz NaMi-húzás, csak egy héttel később, viszont a húsvéti szentmise után a templomban ügyesen kutakodók különféle édességekre lelhetnek!

Április 18-án, Húsvéthétfőn 18 órakor lesz szentmise.

Két hét múlva, április 24-én ünnepeljük a templomszentelés 143. évfordulóját és a templom újranyitását. A délelőtti szentmise után vezetést tartunk a templomban, a főkapu előtti téren pedig bográcsokban főzünk, és közösen ebédelünk. A főzésre jelentkezni Nyáry Zsuzsánál személyesen vagy emailben lehet.

2022. április 3., Nagyböjt 5. vasárnapja

A mostani hétvégén az Egyház a Szentföld javára gyűjt, így nálunk is a perselybe dobott adomány erre a célra megy. Isten fizesse meg!

Új időpontra kerül az életigekör: a hónap utolsó szerdája helyett ezentúl annak első szerdáján lesz, így legközelebb április 6-án, szerdán az esti szentmise után, 18.30-kor.

Április 9-én, szombaton reggel 8 órától pakolunk át a plébániáról a templomba. Számítunk a kedves férfitestvérek segítségére a pakolásban, a hölgyekére a válogatásban, rendezkedésben, takarításban!

Április 10-én, Virágvasárnap 10 órakor lesz az első szentmise a felújított templomban. A mise kezdéseként barkaszentelést végzünk a templom előtt, amelyhez kérjük a kedves Testvéreket, hozzanak barkát! A szentmisében elhangzik Krisztus szenvedéstörténete, a passió. 

Nagycsütörtökön 18 órakor; Nagypénteken 15 órakor; Nagyszombaton, Húsvét vigíliáján 19.30-kor lesz szertartás; Húsvétvasárnap 10 órakor a feltámadási körmenet és a szentmise. A Nagyhét további szertartásrendje és a gyóntatási időpontok olvashatóak a plakátokon és a honlapon.

A templomot Nagypénteken 9 és 12 óra között, Nagyszombaton 9 és 12, valamint 14 és 18 óra között tartjuk nyitva. A templomőrzéshez kérjük a kedves Testvérek segítségét; jelentkezni a szentmisék után, a sekrestyében, vasárnap délelőtt pedig az információs pultnál lehet.

Előre hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy április 24-én, vasárnap a templomszentelés 143. évfordulóját és a templom újranyitását ünnepeljük. A délelőtti szentmise után vezetést tartunk a templomban, a főkapu előtti téren pedig bográcsokban főzünk, és közösen ebédelünk. A főzésre jelentkezni Nyáry Zsuzsánál személyesen vagy emailben lehet.

2022. március 27., Nagyböjt 4. vasárnapja

Március 27. vasárnap virradóra óraátállítás lesz, egy órával kevesebbet aludhatunk.

Március 27-én zárul a Katolikus Karitász felhívására az ukrajnai háború elszenvedői és minden rászoruló számára indult tartósélelmiszer-gyűjtés, a vasárnapi szentmisék után tudjuk fogadni az adományokat.

Március 31-én, csütörtökön, az esti szentmise után, 18.30-kor a felnőtt katekézis következő alkalma lesz a plébánián. A hittan után agapé; a hittanteremben a templom és a közösség néhány régi fotója lesz megtekinthető.

Április 1-jén, a hónap első péntekén az atyák betegeket, időseket látogatnak, gyóntatással, áldoztatással; egyeztetésre jelentkezni az irodában vagy a vasárnap délelőtti információs pultnál lehet. Aznap a szokott módon, 17 órakor keresztút a templomkertben, eső esetén az altemplomban.

Április 2-án, szombaton délelőtt 11 órától a plébániaközösség a kamasz csoport szolgálatával szabadtéri keresztutat jár Budán, az istenhegyi Szent László-templom kertjében. A templom címe: Diana u. 4/b; megközelíthető a Boráros térről induló 212-es busszal, a Városkút megállóig utazva. A keresztút után piknik, amelyre kérjük, hozzanak egy kevés édes vagy sós apróságot, esetleg üdítőt – poharat adunk. Várunk mindenkit szeretettel! 

Szintén április 2-án, szombat délután 16.30-kor Carlo atya a Kolping Család szervezésében nagyböjti elmélkedést tart a plébánián, amelyet 17.15-kor az elsőszombati rózsafüzér imádkozása, majd a 18 órai szentmise követ.

Jövő hétvégén, azaz április 2-án és 3-án az Egyház a Szentföld javára gyűjt.

Örömmel hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy a nagyheti szertartások előreláthatólag már a felújított templomban lesznek. Ehhez azonban szükség lesz a plébániáról a templomba való átpakolásra, amelyre előreláthatólag április 9-én, szombaton reggel 8 órától kerül sor. Számítunk a kedves férfitestvérek segítségére a pakolásban, a hölgyekére a válogatásban, rendezkedésben, takarításban!

2022. március 20., Nagyböjt 3. vasárnapja

A Katolikus Karitász felhívására az ukrajnai háború elszenvedői és minden rászoruló számára tartós élelmiszert gyűjtünk március 20. és 27. között a szentmisék után és irodaidőben.

Március 25-én, pénteken, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén 17 órakor keresztút taizéi énekekkel a templomkertben (eső esetén az altemplomban), 18 órakor szentmise a plébánián.

Előre hirdetjük, hogy április 2-án, szombaton délelőtt 11 órától a plébániaközösség a kamasz csoport szolgálatával szabadtéri keresztutat jár Budán, az istenhegyi Szent László-templom kertjében. A templom címe: Diana u. 4/b; megközelíthető a Boráros térről induló 212-es busszal, a Városkút megállóig utazva. A keresztút után piknik. Várunk mindenkit szeretettel!

Szintén előre hirdetjük a tavaszi és nyári táboridőpontokat:

  • május 6−8. között lesz a kicsik hétvégéje, Pilismaróton;
  • június 27.−július 2. között a kicsik tábora, Nagybörzsönyben;
  • július 28.−augusztus 4. között a kamasztábor, Jósvafőn.

A részletekről később írunk az érintetteknek.