2022. október 2., évközi 27. vasárnap

Gyűjtést indítunk orgonánk javítására: az 1994-ben átépítésre került hangszer a templom felújításából kimaradt, közel harminc év után generáljavításra szorul. Részletek a templomi plakáton és a honlapon. Köszönjük!

Október 2-án, vasárnap a templombúcsú ünnepén délelőtt 10 óra helyett 11 órakor lesz ünnepi szentmise, amelyet érsekünk, Erdő Péter bíboros, prímás mutat be. A mise keretében felszentelésre kerül a templom új oltára. Utána mindenkit szeretettel várunk a templom elé, a Nagy Agapéra!

Október 6-án, csütörtökön, az esti szentmise után, 18.30-kor lesz a félév első, atyák által tartott hittanja, „A jelenben él a hitünk” címmel. A hittan után kis agapé és beszélgetés.

Október 7-én, a hónap első péntekén az atyák betegeket, időseket látogatnak gyóntatással, áldoztatással; egyeztetésre jelentkezni az irodában vagy a vasárnap délelőtti információs pultnál lehet.

2022. szeptember 25., évközi 26. vasárnap

Gyűjtést indítunk orgonánk javítására: az 1994-ben átépítésre került hangszer a templom felújításából kimaradt, közel harminc év után generáljavításra szorul. Részletek a templomi plakáton és a honlapon. Köszönjük!

Szeptember 25-én, vasárnap, valamint október 1-jén, szombaton, az esti szentmisék után vezetett templomi sétát tartunk.

Október 2-án, vasárnap ünnepeljük templomunk védőszentjét, Assisi Szent Ferencet. Ezen a napon teljes búcsú, azaz a bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnért járó, ideigtartó büntetés elengedése nyerhető. Ennek feltétele a szentségi gyónás és szentáldozás (utóbbi lehetőleg a búcsú napján); a búcsú elnyerésének szándéka; mentesség minden bűntől, még a bocsánatos bűnökhöz való ragaszkodástól is; valamint imádság a Szentatya szándékára.

Október 2-án, vasárnap a templombúcsú ünnepén délelőtt 10 óra helyett 11 órakor lesz ünnepi szentmise, amelyet érsekünk, Erdő Péter bíboros, prímás mutat be. A mise keretében felszentelésre kerül a templom új oltára. Utána mindenkit szeretettel várunk a templom előtt tartott Nagy Agapéra!

2022. szeptember 18., évközi 25. vasárnap

Gyűjtést indítunk orgonánk javítására: az 1994-ben átépítésre került hangszer a templom felújításából kimaradt, közel harminc év után generáljavításra szorul. Részletek a templomi plakáton és a honlapon. Köszönjük!

Szeptember 18-án és 25-én, a vasárnap esti szentmisék után vezetett templomi sétát tartunk.

Szeptember 22-én, csütörtökön 10 órakor lesz az első Baba-mama klub.

Előre hirdetjük, hogy október 2-án, vasárnap lesz a templom búcsús ünnepe szentmisével és Nagy Agapéval.
Bográcsos főzésre jelentkezni Nyáry Zsuzsánál lehet.

2022. szeptember 11., évközi 24. vasárnap

Szeptember 12. hétfőtől indulnak a hittanórák.

A 3−6. osztályosok számára Michele atya vezetésével indul csoport, amelynek része az elsőáldozásra való felkészítés is. Az első Baba-mama klub szeptember 22-én, csütörtökön, 10 órakor lesz. A többi óvodás, iskolás hittan a szokott rendben indul.

Jegyesoktatásra, valamint a felnőtt kezdő-újrakezdő, szentségekre készítő csoportba jelentkezni október 2-ig lehet, az irodában. Az atyák felnőtt hittanja októberben indul.

Szeptember 17-én, szombaton este 19.30-kor Szabó Barbara és művésztársai koncertje lesz Barokk és romantikus duettek címmel, a templomban. A belépés ingyenes, szeretettel várunk mindenkit!

Szeptember 18-án, vasárnap, a délelőtti szentmise után várjuk a házaspárokat a plébániára egy kis beszélgetésre és közös ebédre! Gyermekfelügyeletet biztosítunk.

Szeptember 18-án és 25-én, a vasárnap esti szentmisék után vezetett templomi sétát tartunk.

Előre hirdetjük, hogy október 2-án, vasárnap lesz a templom búcsús ünnepe szentmisével és Nagy Agapéval. Bográcsos főzésre jelentkezni Nyáry Zsuzsánál lehet.

2022. szeptember 4., évközi 23. vasárnap

A szeptember 3-án és 4-én, valamint 10-én és 11-én tartott szentmisékhez kötve zajlik az új egyházközségi képviselőtestület megválasztása. A megválasztott világi hívek a következő három évben a közösséget képviselve segítik a plébánost a plébánia gazdasági és pasztorális feladatainak ellátásában. A jelenlévő nagykorú hívek a szentmise után az információs pultnál kaphatnak szavazólapot, amelyen aláhúzzák a kívánt jelöltek neveit. Több személyre is lehet szavazni, de minden hívő csak egy szavazólapot adhat le. A kitöltött, anonim szavazólapokat a nagyperselyben gyűjtjük. Kérjük, hogy minél többen vegyünk részt a szavazásban, felelős keresztényként ezzel is részt vállalva a ránk háruló kötelességekből!

Szeptember 2. és 4. között a templom előtti téren a Bakáts Feszt rendezvényei zajlanak, ezért a szentmisékre a főkapu helyett az oldalkaput tartjuk nyitva.

Szeptember 4-én, vasárnap, az esti mise után, 19.45-től a templomban a Savaria Barokk Zenekar lép fel, egy ingyenes Bach-koncerttel.

Szeptember 11-én, vasárnap, a délelőtti szentmise lesz a tanévkezdő Veni Sancte-mise, a szentmise után agapéval, amelyre várjuk a kedves Testvérek felajánlásait! A hittanórák az ezt követő héten indulnak.

Előre hirdetjük, hogy szeptember 18-án, vasárnap, a délelőtti szentmise után várjuk a családokat a plébániára egy kis beszélgetésre és közös ebédre! Gyermekfelügyeletet biztosítunk.

Szintén előre hirdetjük, hogy október 2-án, vasárnap lesz a templom búcsús ünnepe: aznap délelőtt 10 helyett 11 órakor lesz szentmise, melynek keretében Erdő Péter bíboros atya felszenteli az új oltárt. A szentmise után szokásunk szerint a templom előtti téren a Nagy Agapé lesz. A bográcsos főzésre a plébánia limitált számban bográcsot is tud kölcsönadni; jelentkezni Nyáry Zsuzsánál lehet.

2022. augusztus 28., évközi 22. vasárnap

Szeptember 1-jén, a hónap első péntekén az atyák betegeket, időseket látogatnak, gyóntatással, áldoztatással; egyeztetésre jelentkezni az irodában vagy a vasárnap délelőtti információs pultnál lehet.

Szeptember 2. és 4. között a templom előtti téren a Bakáts Feszt rendezvényei zajlanak, ezért a szentmisékre a főkapu helyett az oldalkaput tartjuk nyitva.

Szeptember 3-án, szombaton délelőtt 10 órakor vezetett templomi sétát tartunk, amelyhez szabadon lehet csatlakozni. Az esti szentmise előtt, 17 órakor elsőszombati rózsafüzér.

Szeptember 4-én, vasárnap, az esti mise után, 19.45-től a templomban a Savaria Barokk Zenekar lép fel, egy ingyenes Bach-koncerttel.

Szeptember 11-én, vasárnap, a délelőtti szentmise lesz a tanévkezdő Veni Sancte-mise, a szentmise után agapéval. A hittanórák az ezt követő héten indulnak.

2022. augusztus 7., évközi 19. vasárnap

Augusztus 15-én, hétfőn Nagyboldogasszony parancsolt főünnepe lesz, templomunkban este 18 órakor tartunk szentmisét.

Augusztus 20-án, szombaton hazánk fővédőszentje, Szent István király főünnepe lesz, templomunkban délelőtt 10 órakor lesz szentmise. Az aznapi, szombat esti szentmise bíboros atya kérése szerint elmarad; mindenkit a központi ünneplésre való csatlakozásra bátorítunk. Ez 17 órakor kezdődik a Szent István-bazilikában, majd a Szent Jobb-körmenettel folytatódik.2022. június 12., Szentháromság vasárnapja

Június 15-én, szerdán az esti szentmise után életigekör lesz.

Június 18-án, szombaton, Úrnapja előestéjén 17 és 18 óra között szentségimádást tartunk a templomban, csatlakozva a világméretű kezdeményezéshez a békéért. Habár ez külön nem szükséges, kérjük, aki teheti, regisztrálja magát az esemény oldalán vagy az irodában, fogadóidőben, vagy a vasárnap délelőtti információs pultnál.

Június 19-én, vasárnap Úrnapja, a délelőtti szentmise végén körmenet. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy akinek módjában áll virágszirmokat gyűjteni a körmenethez, az gondoljon a színes virágszőnyegre, amelyet az Oltáriszentség előtt terítünk a földre! A szirmokat otthon, a szekrény tetején újságpapírra téve szárítgathatjuk. Az összegyűjtött szirmokat az úrnapi szentmise előtt kérjük a sekrestyében leadni. Köszönjük szépen!

2022. június 5., Pünkösd

Június 6-án, Pünkösdhétfőn egyházmegyénk a Karizmák ünnepére hív, amelyet 10 órától, Máriaremetén tartanak; 15 órakor Erdő Péter bíboros atya tart szentmisét. A mi templomunkban ezen a napon nem lesz szentmise.

Június 11-én, szombaton 16 órakor tartja a Kolping Család idei rendes közgyűlését, a plébánián.

Június 12-én, a vasárnap délelőtti szentmisében tartjuk tanévzáró Te Deumunkat. A szentmise után agapé a plébánián, amelyhez kérjük a kedves Testvérek hozzájárulását egy kis enni- és innivalóval!

Június 18-án, szombaton, Úrnapja előestéjén 17 és 18 óra között szentségimádást tartunk, csatlakozva a világméretű kezdeményezéshez a békéért. Habár ez külön nem szükséges, kérjük, aki teheti, regisztrálja magát az esemény oldalán vagy az irodában, fogadóidőben, vagy a vasárnap délelőtti információs pultnál.

Június 19-én, vasárnap Úrnapja, a délelőtti szentmise végén körmenet. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy akinek módjában áll virágszirmokat gyűjteni a körmenethez, az gondoljon a színes virágszőnyegre, amelyet az Oltáriszentség előtt terítünk a földre! A szirmokat otthon, a szekrény tetején újságpapírra téve szárítgathatjuk. Az összegyűjtött szirmokat az úrnapi szentmise előtt kérjük a sekrestyében leadni. Köszönjük szépen!

2022. május 29., Urunk mennybemenetele

A héten kezdődik a nyár, így a gyerekeknek már nincsenek hittanórák.

Június 2-án, csütörtökön 18.30-kor a tavaszi félévben utolsóként az atyák felnőtt katekézise, majd agapé lesz.

Június 3-án, a hónap első péntekén az atyák betegeket, időseket látogatnak, gyóntatással, áldoztatással; egyeztetésre jelentkezni az irodában vagy a vasárnap délelőtti információs pultnál lehet.

Június 4-én, szombaton az esti mise előtt, 17.15-kor elsőszombati rózsafüzér a plébánián. Ezen a napon, Pünkösd előestéjén 21 és 22 óra között Szentlélek-váró virrasztás lesz a templomban, szentségimádás keretében, amelyet a Shalom Közösség vezet.

Június 6-án, Pünkösdhétfőn egyházmegyénk a Karizmák ünnepére hív, amelyet 10 órától, Máriaremetén tartanak; 15 órakor Erdő Péter bíboros atya tart szentmisét. A mi templomunkban ezen a napon nem lesz szentmise.

Az egyházközségi képviselőtestület választásához egyelőre még kevés ajánlás érkezett, ezért az ajánlási időszakot meghosszabbítjuk augusztus végéig, a szavazás pedig szeptemberben lesz. Biztatjuk a kedves Testvéreket, hogy beszéljenek azokkal a testvérekkel, akiket alkalmasnak tartanak, viseljék szívükön és imáikban is ezt a kiválasztási folyamatot!

Tisztelettel szeretnénk emlékeztetni a híveket az egyházközségi hozzájárulás fontosságára, amelyről az információk elérhetőek a honlapon, a hirdetőtáblákon és az információs pultnál.