Kolping

kolping

FERENCVÁROSI KOLPING CSALÁD

Archívum

A Ferencvárosi Kolping Család Egyesület 2006. június 29-én alakult meg László György (Gyuri bácsi) elnök és egy nyolctagú bizottság vezetésével. Az egyesület célul tűzte ki, Kolping Adolf elveihez hűen, a keresztény, katolikus értékek megőrzését és közvetítését, valamint egy élő plébániai közösség létrehozását rendszeres összejövetelek, programok szervezésével. Ezen találkozások alkalmával a tanuságtételek mellett az irodalom, történelem, művészetek és tudományok területéről hangzanak el előadások, alakulnak ki beszélgetések.

Az egyesület tevékenysége magában foglalja az ún. Kolping Akadémiát, mely a fent említett ismeretek bővítését célzó, jeles előadók tolmácsolásában elhangzó előadásokat jelenti. A második terület a Kolping Galéria, mely a Bakáts téri plébánia közösségi termében rendezett, időről időre megújuló kiállításokat foglalja magában. A harmadik terület a hazai és külföldi kirándulások és zarándokutak szervezése, melynek célja hitünk elmélyítése,  ismereteink, látókörünk szélesítése és a közösség tagjainak jobb megismerése, testvéri szeretetközösséggé kovácsolása, közösségépítés. További cél a más Kolping Családok tagjaival való kapcsolat kialakítása, esetleg közös programok szervezése és a családhoz nem tartozó érdeklődők bevonása a programokba.

Programok 2024-ben:

január 13. Mázi Béla főkönyvtáros (MTAK): Széchenyi István Döblingben
január 27. Babus Antal osztályvezető (MTAK): Madách Imre Az ember tragédiája című művének kiadástörténete
február 10. Soósné Erdő Klára (Bízd Rá Magad!): A Bízd Rá Magad! kezdeményezésről

Programok 2023-ban:

január 28. „Havazás lennék, lengőn áldó…” Kultúra napi vers- és dalünnep. Résztvevők: Tósoki Anikó − vers és ének, Ács Enikő − gitár és ének, Rácz István tábori lelkész − vers. A látványterv készítője Illés Norbert.
február 10. Herczegh Anita, Áder János volt köztársasági elnök felesége: Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért
április 15. Urbán Judit, a Magyar Kolping Szövetség főtitkára: Kolping ma Magyarországon
június 17.−18. Győr szakrális kincsei − kirándulás
szeptember 23. Molnár Gál Béla diakónus, igazgató (Kazincbarcika): Cigánypasztoráció vagy pasztoráció?
november 11. Németh Éva, Mesztegnyei Imre: Portótól Muxiáig Szent Jakab útján, avagy kicsit másként
november 25. Ana Caroline Portela Rocka, a budapesti Shalom Katolikus Közösség vezetőjének bemutatkozó előadása 

Ferenc-napi búcsú

Ferencvárosi Kolping Családunk a Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány anyagi támogatásával csatlakozott az Assisi Szent Ferenc Plébánia Ferenc-napi búcsújának programjához. Meghívtunk Kolping Családokat Pestszenterzsébetről, Kispestről és Kiskunhalasról. A búcsú 2023. október 1-jén, vasárnap volt. A 10 órai szentmisét Michele Baggi plébániai kormányzó atya celebrálta. A szentmise elején egyházközségi képviselőtestületünk elnöke, Mudra József, aki egyben tagtársunk is, üdvözölte a meghívott vendégeinket is. A szentmisében templomunk énekkara szerepelt. Az ünnepélyes szentmise zárásaként a felújított templomunk belső oldalfalába plébániai kormányzónk visszahelyezte Szent Ferenc ereklyéjét. A szentmisét követően Michele atya munkatársaival agapéra hívta a híveket és a rászoruló testvéreinket, a környék hajléktalanjait, amelyhez Kolping Családunk anyagi és fizikai segítséggel járult hozzá. Így mintegy hatvan
embernek tudtunk étkezést biztosítani. Az agapéra a templom előtti téren került sor. Tagtársaink is segítettek az ételosztásban és felszolgálásban. A közös étkezésen Carlo prézes atya is részt vett.
A jó hangulathoz hozzájárult a gyönyörű napsütéses idő és a finom falatok.

A Ferencvárosi Kolping Család lelkigyakorlata
Magyarország kormánya támogatásával

Ferencvárosi Kolping Családunk 2023. július 5−7. között, Leányfalun lelkigyakorlaton vett részt.

Helyszínül a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házat választottuk.

A lelkigyakorlat vezetésére plébániánk hitoktatóját, Gál Editet kértük fel. Lelkivezetőnk az elmélkedéseknek Isten szeretete életünk forrása címet adta, amely 4 előadást foglalt magába. Az első előadás a megváltásról, a második Istennel való kapcsolatról, a harmadik istenképünkről és sérüléseink gyógyulásáról és a negyedik az életmisszióról, küldetésről szólt. Az elmélkedéseket imával kezdtük és fejeztük be. Lelkivezetőnk az előadások végeztével a tovább gondolkodáshoz segítségül különböző olvasnivaló anyagot adott, például: a szentmise értékéről, a szentségimádásról, a Szent Benedek-medálról szólt és kaptunk imákat a hazaszeretetről, a békéért való imádkozásról és a rózsafüzérről.

Mindhárom napon görögkatolikus szertartású szentmisén vettünk részt, amelyet a ház igazgatója, Szilágyi János görögkatolikus atya tartott. A ház gyönyörű kertjében keresztutat jártunk.

Lelkileg feltöltődve zárult a három nap, melyhez Szilágyi János atya vendégszeretete és a kellemes, napos idő is hozzájárult.

Győr szakrális kincsei

A Ferencvárosi Kolping Család a Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány pályázatán elnyert támogatásnak köszönhetően 2023. június 17-én és 18-án Győrbe tett kirándulást. Győr városának szakrális kincsei címmel hirdettük meg programunkat, amelyen 19 fő vett részt.

Utazásunkat vonattal oldottuk meg.

Szállásunk a korábban karmelita kolostorként működő Klastrom Hotelben volt.

Városnézésünket a Boldog Apor Vilmos Emlékkiállítással kezdtük, amelyet számítógépes narráció segítségével néztünk meg. Ezután a Püspökvár Toronykilátójából csodáltuk meg Győr városának látképét. A toronykilátó termében állandó kiállítás van Húsvét titka címmel.

A Szent László Látogatóközpont mellett működő kávézóban rövid pihenőt tartottunk azzal a céllal, hogy fogyasztásunkkal segítsük az ott foglalkoztatott megváltozott munkaképességű fiatalokat.

A Nagyboldogasszony-székesegyházat idegenvezetéssel néztük meg. Az egyik mellékoltáron található a Könnyező Szűzanya képe, a székesegyházban lévő Héderváry-kápolna ad helyet a Szent László-hermának és Boldog Apor Vilmos püspök itt nyugszik. A csodálatosan felújított barokk székesegyházból új helyszínre mentünk, ahol az ereklyék vonzásában kiállítást néztük meg. Itt hallhattunk részletesen a Könnyező Szűzanya képének Írországból Győrbe kerüléséről, illetve a Szent László-hermáról.

Délután kisvonattal néztük meg a város nevezetességeit.

Június 18-án, vasárnap a székesegyházban szentmisén vettünk részt.

A szentmise után gyalogosan indultunk várost nézni. A Széchenyi téren a bencések templomát, és a két híres bencés szerzetes, Jedlik Ányos a dinamó és a szóda feltalálója és Czuczor Gergely költő, nyelvtudós közös szobrát láttuk. Érdekesség, hogy a tudós bencés szerzetesek unokatestvérek voltak. Ezután megnéztük a Szódásszifon-szobrot és a frigyládát, majd végigsétáltunk a Rába partján.

Ferenc napi búcsú és karácsonyi rendezvény, 2022. ősz−tél

A Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítványtól elnyert pályázati támogatásból lehetőségünk nyílt arra, hogy 2022. október 2-án, templomunk búcsúja alkalmából határon túli, vidéki és budapesti Kolping Családokat lássunk vendégül, valamint december 18-án karácsonyi ebéddel kedveskedhessünk családunk tagjainak.

Szent Ferenc-búcsú, 2022. október 2.

A búcsúra a határon túlról a régi ismerős temesváriak, valamint az először nálunk járó szászrégeniek érkeztek. Ők már október 1-jén, szombaton délben megérkeztek. A plébánia hittantermében fogadta őket a vezetőség. Egy kis agapét követően Temesvárról Petőfi Sándor, Szászrégenből Kiss-Miki Levente elnökök, valamint részünkről Vidáné Dr. Erdő Franciska elnök asszony vetítéses bemutatkozó előadást tartottak. Vendégeinket elnök asszony és néhány tagunk elkísérte a Magyar Zene Házába, ahol megnézték a kiállítást és a hangdómot. Carlo prézes atya szüleivel együtt a helyszínen csatlakozott hozzájuk.

Este a vacsorát az Irina Bistróban költöttük el a vendégekkel, akiknek a Patrona Hungariae Gimnázium Kollégiumában foglaltunk szállást.

Október 2-án, a búcsú napján megérkezett az érsekvadkertiek képviseletében ügyvezető úr a feleségével, és a kiskunhalasiak népes küldöttsége. A pestszenterzsébeti és a kispesti család 4-4 fővel képviseltette magát az ünnepélyes szentmisén, amelyet Dr. Erdő Péter bíboros úr mutatott be. A szentmisében megáldotta a felújított Assisi Szent Ferenc-templomot, valamint újra szentelte a felújított templom oltárát. A szentmisét követően ebédre vendégül láttuk a meghívottakat az Irina Bistróban.

Ferencvárosi családunk tagjait december 18-án karácsonyi rendezvényünkön láttuk vendégül, a Regiment Étteremben, amelyen részt vett Michele plébános atya és Carlo prézes atya is. Közösségünk 2 férfi tagja és két fia egy kis karácsonyi műsorral kedveskedtek nekünk. Karácsonyi zenével, verssel és egy előadással tették meghitté összejövetelünket.

Karácsonyi ebéd a Regiment Étteremben, 2022. december 18.

Programok 2022-ben:

január 15. Michele plébános atya előadása: Hogyan lett az informatika doktorából a Borromeo Szent Károly Testvériség papja?
február 19. Carlo prézes atya előadása: Neveden szólítalak: az enyém vagy (Iz 43, 1)
március 12. Látogatás a Magyar Zene Házában
március 18. Kolping Család keresztútja, Carlo prézes atya vezetésével
április 2. Kolping Család lelkinapja, Carlo prézes atya vezetésével
május 7 . dr. Erdő Franciska előadása Toursról
május 14. Látogatás Temesváron az ottani Kolping Család meghívására
május 21. Az érsekvadkerti Kolping Család meghívására részvétel a 30 éves jubileumi ünnepségükön és a felújított Kolping Ház szentelésén
május 28. A pestszenterzsébeti Kolping Család meghívására részvétel a 85 éves jubileumi ünnepségükön
június 11. Közgyűlés és Tanács Gyula korábbi elnökünk köszöntése 90. születésnapja alkalmából
július 7-9. Zarándoklat Máriagyűdre
augusztus 4-7. Nyaralás a balatonfenyvesi Kolping Üdülőben
szeptember 10. Kirándulás Tatára
október 22. Beszélgetés Andrássy Balázs templomgondnokkal a felújításról
november 19. Előadás Pilinszky János költészetéről
december 17. Kolping Karácsony
december 31. Év végi koccintás

Zarándoklat Máriagyűdre, 2022. július 7−9.

Magyarország Kormányának támogatásával Kolping Családunk 2022. július 7−9. között a Pécsi Egyházmegyébe zarándokolt.

Első állomásunk a Mecsekben, a festői környezetben álló püspökszentlászlói kastély és templom volt. Kitűnő idegenvezetőnktől nagyon sok érdekességet tudtunk meg a hatalmas arborétumban fekvő kastélyról és kápolnáról. A késő barokk stílusban épült kastély és templom Esterházy Pál, Hetyey Sámuel és Zichy Gyula püspökök érdeme. A kastély ablakait Róth Miksa üvegablakai díszítik. A kápolnában Szent László királyunk szobra áll. A kastély eredetileg a püspökök nyári rezidenciája volt, majd az ’50-es években az épület az egyházmegye szociális intézménye lett. A kastély szomorú nevezetessége, hogy Mindszenty József hercegprímást 1955. júliustól novemberig, majd Grősz József kalocsai érseket itt tartották házi őrizetben. Ekkor megszűnt a szociális intézet. Manapság lelkigyakorlatok színhelye.

A nap végén Máriagyűdre érkeztünk, ahol szállásunk a Domus Mariae Lelkigyakorlatos Házban volt.

Mindkét este a kegytemplomban szentmisén vettünk részt. A szentmisét a sokunk által ismert Kajtár Edvárd atya mutatta be. Mindenkire nagy hatással volt prédikációja.

Zarándoklatunk második napján kicsit csepergős időben utunk a siklósi várhoz vitt, ahol szintén érdekes idegenvezetésben volt részünk, majd megnéztük a Malkocs bej dzsámit.

Ezután Villány a közelsége miatt nem maradhatott ki programunkból. Villánykövesden ebédünket elfogyasztottuk, majd egy katolikus 6 gyermekes család pincészetébe mentünk. Ekkor már elég meleg volt az idő, így csak néhányan kóstolták meg vendéglátónk borát, inkább vásároltunk bort és fagylaltoztunk. Még időnkbe belefért, hogy átmenjünk Alsómiholjácra és megnézzük a Majláth-kastélyt. Sajnos az impozáns kastély nem látogatható, manapság különböző hivataloknak ad otthont.

Fájdalmas Szűzanya-szobor, Máriagyűd

Utolsó napon Szekszárdra érkezve megnéztük a vármegyeházát. Az épület helyén először apátsági épület volt, amelynek alapjait feltárták, ma a belső udvarban látható is. Hazaindulás előtt még betértünk a Babits Mihály Emlékházba.

Beszámoló Kolping Családunk balatonfenyvesi nyaralásáról

2022. augusztusában ismételten Balatonfenyvesen a Kolping Üdülőben tölthettünk el 4 felejthetetlen napot kolpingos társainkkal és családjainkkal. Köszönet a Magyar Kolping Család Üdülési Alapítványtól nyert pályázati segítségnek.

Balatonfenyvesen az üdülő közelében egy kicsi és távolabb egy hatalmas ingyenes strand áll a nyaralók rendelkezésére, mindkét helyen étkezési lehetőséggel, jól kiépített vizesblokkal, játszótérrel. A kedvező időjárást kihasználva megérkezésünk után mindjárt a Balatonban hűsítettük magunkat. Estére már a gyermekek jól összebarátkoztak, az üdülő udvarán homokozással, ugrálással, hintázással telt számukra az idő. A szülők pingpongoztak és vigyáztak a gyerekekre, az idősebb korosztály beszélgetett, este közös sétára került sor.

Második nap Kolping Családunk 5 tagja meglátogatott minket. A nagy hőségben először mindenki a Balaton parthoz sietett. Délután a közeli vendéglőből rendelt ételt közösen fogyasztottuk el. Egy kedves vendégünk Keszthely érdekességéről, értéktáráról tartott előadást a hallgatóságnak.

A harmadik napon a nagy szélvihar miatt a strandolás elmaradt, helyette közös beszélgetésre, együtt gondolkodásra, imádkozásra került sor. Akik az elmúlt évben nem jutottak el Csisztapusztára, most a fenyvesi kisvasúttal ezt megtehették. Délután, a szélvihar ellenére, mindenki örömére, a fagylaltozás nem maradt el.

Az utolsó napon a közösség a közeli templom szentmiséjében adott hálát a négy napos nyaralás lehetőségéért.