Szentségek, szentelmények

Az Egyház földi életünk során a kegyelem különféle jeleivel kísér minket, amelyek Jézus Krisztusra, illetve az ő tanítványaira, apostolaira vezethetők vissza. Az Egyház mellettünk áll életünk fordulópontjain: a keresztség által akár már kisbabaként Krisztus családjába fogad minket, megáldja a házasságkötést, és örömmel fogadja, ha valaki a papság tagjai közé lép, valamint halálunk után is megszenteli testünket. Betegségünkben megerősít, felemel; bűnbánatunk nyomán megszabadít bűneinktől; a szentmisében Krisztus áldozatában részesít minket, a püspök szolgálatával pedig felnőttként kiárasztja ránk a Szentlelket.

Az alábbi szentségekkel, szentelményekkel kapcsolatban további információ plébános atyánál kapható a szentmisék után, jelentkezni az irodában lehet.

Gyermekkeresztség

A gyermeknek még nincs saját hite, 7 éves koráig a szülők és (az egyházi szabályoknak megfelelni képes) keresztszülők hitére kereszteljük. Az Egyház örömmel fogadja és ingyenesen szolgáltatja ki a keresztség szentségét, amelyet a szülő (nem a nagymama, gyerekvigyázó stb.) kérhet.
Bővebben…

Felnőtt megtérőknek

Az Egyház beavató szentségeiben (keresztség, elsőáldozás, bérmálás) felnőttek életkortól függetlenül részesülhetnek, ha elfogadják az Egyház tanítását és azt a keresztény közösség életébe bekapcsolódva mindennapi életükben is megvalósítják. A felkészülés, azaz a katekumenátus az Egyház ősi gyakorlata a hit megismerésére és megélésére.
Bővebben…

Elsőáldozás és elsőgyónás

Az Krisztus testévé és vérévé váló kenyér (ostya) és bor vétele az ő áldozatában való misztikus részesedés a szentmise során, amelyet halála előtt hagyott ránk. E kegyelem befogadásához tartozik Isten megbocsátó szeretetének megtapasztalása a bűnbánat szentsége által, amelyet az Egyház a magángyónás utáni papi feloldozással közvetít. Plébániánk gyermekei a Szent Ferenc barátai csoportban készülnek.
Bővebben…

Bérmálás

A bérmálás a hitünkben felnőtté válás szentsége: az Egyház a Szentlélek ereje által megerősít, hogy katolikusként éljünk és ezt a világ számára is megmutassuk. A bérmálást legtöbbször a püspök szolgáltatja ki. Plébániánk fiataljai a kamasz csoportban készülnek erre a szentségre, az egyetemisták Alessandro atya egyetemi csoportjához tudnak csatlakozni.
Bővebben…

Házasságkötés

A házasság szentségét a házasulandók egymásnak szolgáltatják ki az esküvőn, egymásnak hűséget és szeretetet ígérve, valamint hogy gyermekeiket a Katolikus Egyház törvényei szerint nevelik. Szükséges, hogy legalább az egyik fél megkeresztelt és római katolikus vallású legyen − ezt három hónapnál nem régebbi keresztlevéllel szükséges igazolni. Az esküvőt megelőzi a jegyesoktatás − ha nem plébániánkon történik, akkor igazolás szükséges.
Időpontjai (2024. tavasz): márc. 8., 22.; ápr. 5., 19.; máj. 3., 17.
Jelentkezés az irodában!
Bővebben…

Egyházi rend

Az Egyház szolgálatába hív az apostolok nyomán olyan férfiakat, akik hirdetik Isten Igéjének örömhírét, bemutatják a szentmiseáldozatot és felkarolják az elesetteket. Az áldozópapi szolgálatra külön intézményben, az esztergomi (vagy másik) szemináriumban készülnek a kispapok, akik a felszenteléskor a püspök kézrátétele által kapják feladatukat. A szemináriumi jelentkezés általában tavasszal történik.
Bővebben…

Idősek, betegek látogatása

Akik betegség, egy közelgő műtét vagy öregség miatt veszélyben vannak, rászorulnak Isten irgalmára. Papjaink meglátogatják azokat a betegeket, időseket, akik kérik. Ez jó alkalom lelki beszélgetésekre, szentáldozásra, szentgyónásra, valamint a betegek kenete szentségének kiszolgáltatására. Ez megerősít a kísértésekben, eltörli a halálos bűnöket, és vigaszt ad a Szentlélek által. Nem a halál előjele; akár többször is föl lehet venni, akár a templomban, akár otthon vagy kórházban. Illő, de nem feltétlenül szükséges, hogy gyónással, áldozással együtt kerüljön kiszolgáltatásra. Jelentkezni az irodában lehet. Felelős: Carlo atya
Bővebben…

Temetés

Hitünk reményt ad, hogy akit a halál elragadott, Istennél már megtalálta az örök életet. A katolikus temetés egy szentelmény: imádság és a gyászolók számára Szentlélek vigasztalásának kérése. A temetkezés helyének, módjának egyházi megfontolásairól itt lehet olvasni, menetéről pedig ide kattintva. Templomunkban urnatemető található, ahol lehetőség van urnahelyek megváltására. Ha az elhunyt nem plébániánk területén lakott, akkor az illetékes plébániától engedély szükséges. Az irodai ügyintézéshez érdemes előkészíteni az elhunyt személyes adatait és a temetéssel összefüggő pontos adatokat (minta itt érhető el).
Bővebben…