2024. április 21., Húsvét 4. vasárnapja

Vasárnap 11 órakor családi csoport, hétfőn 16.30-kor felnőtt bibliaóra lesz a plébánián.

Április 27-én, szombaton 10.30-kor, az esztergomi bazilikában Mohos Gábor segédpüspök mutat be szentmisét egyházmegyénk védőszentje, Szent Adalbert tiszteletére. Az ünnep keretében Szent Adalbert-díjban részesül nyugalmazott templomgondnokunk, Andrássy Balázs, akinek ezúton is szeretettel gratulálunk.

Előre hirdetjük, hogy májustól előreláthatólag az iskolai év végéig bővül a miserend: vasárnap reggel 8 órakor is lesz csendes szentmise.