Miatyánk Fesztivál

Facebook-oldalunk
A korábbi évek programja

Beharangozó 2022-re

Nyolc évvel ezelőtt indult útjára a Bakáts téri katolikus templom saját művészeti fesztiválja, Miatyánk Hete címen. A címmel azt szerettük volna kifejezni, hogy az Úr imája nem elválaszt, hanem összeköt keresztényt és nem keresztényt, különböző módon hívő jóakaratú embereket.

Célunk, hogy jelezzük azt is, hogy templomunk nyitott, részben befogadunk részben magunk is létrehozunk művészeti-kulturális eseményeket.

Templomi közösségünk számára jelentős év az idei. Az 1822-ben emelt első templom egyben a plébánia alapításának évét is jelöli: idén 200 éves a Ferencvárosi Főplébánia! A másik, régen várt esemény, hogy befejeződött az Ybl Miklós által tervezett neoromán templom több éves felújítása. A felújítás utáni állapot jó lehetőséget kínál arra, hogy folytassuk, kibővítsük eddigi kulturális- és művészetszervező munkánkat. Különösen szép feladat, hogy rendszeressé tegyük a templom „láthatóságát”: templombemutató sétákat szervezünk, amik az eddigi tapasztalatok alapján sokak számára jelent maradandó élményt, szívesen fogadjuk akár egyének, akár csoportok jelentkezését.

Nem meglepő, hogy a mi számunkra sem könnyű egy hagyományos „fesztivál” megszervezése. Inkább egy-egy eseményre koncentrálunk: a minőséget választjuk a mennyiség helyett. Reméljük, hogy az immár közel évtizedes sorozat nem szakad meg, és a minőség igazolja magát a vendégek előtt, amikor valamin a Miatyánk Hete rendezvény „jelzését” látják.

Orbán György
a Miatyánk Hete fesztivál szervezője

Templombúcsú

Október 1. szombat 19 óra: Vezetett séta az altemplomtól az orgonáig
Az érdeklődők megismerhetik az ötéves felújítási munka révén megújult Bakáts téri katolikus templomot. Az Ybl Miklós által tervezett templom a főváros első neoromán épülete, egységes stílus és aprólékos kidolgozottság jellemzi. A szentély freskói a kor legjobb festőinek munkái: Than Mór (Nemzeti Múzeum, Szent István-bazilika) és Lotz Károly (Nemzeti Múzeum, Opera, Akadémia, Mátyás-templom). Nemzeti tematikájú falképprogramja szintén az elsők között valósult meg, Ipolyi Arnold püspök, a hazai műemlékvédelem egyik megteremtőjének útmutatásával. Belépünk a templom ritkán látogatható tereibe is, a sekrestyétől az altemplomon át az orgonáig.

Október 2. vasárnap 11 óra: Búcsús szentmise oltárszenteléssel
Templomunk védőszentje, Assisi Szent Ferenc október 4-i ünnepéhez legközelebb eső vasárnap számunkra az év egyik kiemelt ünnepe, a templombúcsú. Összegyűlnek a helyiek, vendégek jönnek, hazalátogatnak az elszármazottak. Ezen a napon teljes búcsú, azaz a bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnért járó, ideigtartó büntetés elengedése nyerhető. Ennek feltétele a szentségi gyónás és szentáldozás (utóbbi lehetőleg a búcsú napján); a búcsú elnyerésének szándéka; mentesség minden bűntől, még a bocsánatos bűnökhöz való ragaszkodástól is; valamint imádság a Szentatya szándékára. Az idei búcsú a kétszázegyedik a sorban, és az első a templomfelújítás lezárulta óta. A szentmisében Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom−budapesti érsek felszenteli az új szembemiséző oltárt.

Október 2. vasárnap, a szentmise után: Nagy Agapé
A búcsú napján immár hagyományosan − a belvárosban talán egyedüliként − “falunapot” tartunk: a templom előtt bográcsokban főzünk és megvendégelve egymást és az egybegyűlteket, együtt ebédelünk.

* * *

A Miatyánk Hete fesztivál programja Ferencváros Önkormányzata támogatásával és az Assisi Szent Ferenc Plébánia közösségének önkéntes munkájával jött létre.

Támogatóink: 

Partnereink:  

Információ: Orbán György, orbangyorgy62@gmail.com