Gyakori hitéleti kérdések

Bővebb információért kattintson a megfelelő sorra!

Keresők, újrakezdők: hogyan kezdjem el?

Szeretne a Katolikus Egyházhoz tartozni? Korábban katolikusként élt, de a beavató szentségek valamelyikében nem részesült? Most érdemes elkezdeni vagy újrakezdeni! A szentségekről bővebb információ itt érhető el.

Mit tehetek én az Egyházért?

Úgy lehetek részese a plébánia és az Egyház tevékenységének, hogy…

1, imádkozom vele és érte a szentmisében, bármilyen más közösségben, vagy éppen egyedül, egységben a világ- és a hazai egyház szándékaival.
2, részt veszek az egyetemes és a helyi egyház, azaz a plébánia közösségi életében.
3, ha tehetem, adományt juttatok az Egyház részére:
– pénzt dobok a templomi perselybe, amely az ókeresztény hagyományoknak megfelelően a templomi szertartások végzését, valamint karitatív célokat szolgál; különösen a magyar Egyház országos gyűjtéseinek idején;
tárgyi adományt juttatok a plébániára tartós élelmiszer formájában (az irodában egész évben gyűjti a karitász csoport!), vagy más formában, az aktuális felhívásnak megfelelően;
befizetem a lakóhelyemen területileg illetékes plébániára az egyházközségi hozzájárulást, amely az egyházközség fenntartását, alapvető kiadásainak fedezését szolgálja;
felajánlom adóm 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak (technikai szám: 0011).

(vö. az Egyház öt parancsával)

Mit jelent a búcsú nyerése, hogyan lehet elnyerni?

A búcsú a bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnért járó ideigtartó büntetés (vezeklés) elengedése. Feltétele a búcsú elnyerésének vágya, kegyelmi állapot (szentgyónás, szentáldozás), a szív megtérése (ne ragaszkodjunk a bűnökhöz, hibákhoz), valamint imádság a pápa szándékára (Miatyánk, Üdvözlégy). Minden búcsúnyerést közbenjárásként fel lehet ajánlani az elhunytak javára. A búcsúnyerő cselekedet legtöbbször vallásos cselekedet: pl. rózsafüzér-imádság elmondása, szentségimádás, Szentírás-olvasás; de lehet valamilyen rendhagyó irgalmassági vagy bűnbánati cselekedet is. A részleges búcsút az előbbi feltételek megtartásával akár egy keresztvetés révén is el lehet nyerni. Teljes búcsút lehet nyerni például a templombúcsú ünnepén, Jézus Szíve ünnepén, az Isteni Irgalmasság vasárnapján (Húsvét 2. vasárnapja), keresztúti ájtatosságon, Mindenszentek napjától egy héten át egy temetőlátogatással, de akár zarándoklat révén is. A búcsúval járó imádságokról bővebben itt lehet olvasni.

Ki, mikor és hogyan böjtöljön?

Az év péntekjei bűnbánati napok Jézus halálának emlékezetére, aki bűneink terhétől megszabadított minket. A Krisztus engedelmes áldozatában való részvétel jele egyben a testi ember fölötti uralom jelképe és kiváló fegyvere. A bűnbánat gyakorlatai: imádság, alamizsna, önmegtagadás és böjt. Nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán kötelező a hústól való megtartóztatás, betöltött 14. életévtől kezdve. Szigorú böjt kétszer van: hamvazószerdán és nagypénteken, amikor húst nem eszünk, és csak egyszer lakhatunk jól, de két esetben még ehetünk kevés ételt. (E böjti előírás betöltött 18. évtől megkezdett hatvanéves korig érvényes.) Mentesülnek a böjtölés (de nem a bűnbánat egyéb gyakorlatai) alól a nehéz testi munkát végzők, közétkeztetésben részesülők.

A Magyar Katolikus Egyház honlapja itt érhető el, részletes hitéleti magyarázatokkal.