Az egyházközségi hozzájárulás

szentistvan_adomanyt_oszt_vagvaKedves Testvérek!

Egyházközségünk működési feltételeinek biztosítása a közösség minden tagjának felelőssége. Ehhez a közösség minden tagjának anyagi hozzájárulása is szükséges. Ezt egyházközségi hozzájárulásnak nevezzük.

A hozzájárulás mértéke már az ősegyházban is a testvérek anyagi lehetőségéhez mért volt, bár a jelenlegi mértéknél sokkal magasabb (a jövedelemmel rendelkezők akár jövedelmük felét is a közösség rendelkezésére bocsátották). A középkorban általánosan „kilencedet” fizettek minden jövedelemből és terményből, aminek mértéke 10% volt (igaz, akkoriban az állam számára is 10%-nyi adót kellett fizetni). Tehát a közösségek ősidőktől fogva önfenntartók voltak.

Az egyházközségi hozzájárulás mértékét a Püspöki Kar ajánlása alapján a képviselő-testület a nettó jövedelem 1%-ban (egy százalékában) határozta meg.

Közeleg a személyi jövedelemadó bevallásának határideje, tehát mostanra többnyire mindenki szembesült azzal, hogy mennyi a tavalyi éves jövedelme. Az egyházközségi hozzájárulás tehát az előző év összes nettó jövedelem 1%-át teszi ki. Aki számára ez az összeg oly mértékben megterhelő, hogy veszélyeztetné a létfenntartását, kérjük, hogy egy jelképes 1000 Ft befizetésével jelezze a közösséghez tartozását.

A közösség tagjainak ezen hozzájárulásából fedezzük a plébánia és a templom működését, rezsiköltségét (víz, villany, fűtés), a templom díszítését, a hittanórák és egyéb rendszeres és alkalmi közösségi összejövetelek költségeit, valamint a plébános, a hittanár(ok), a kántor és a sekrestyés fizetését. Ez igen jelentős (éves szinten a 10 millió forintot megközelítő) összeg, amit a közösség egyéb anyagi forrásai (pl. perselypénz) nem fedeznek. Megjegyzendő, hogy az egyházközségi hozzájáruláson és a perselypénzen kívül az egyházközségnek nincs érdemi állandó bevétele.

Itt említjük meg, hogy az adóbevallással egy időben mindenki rendelkezhet az adó 2×1%-áról. Ez nem azonos az egyházközségi hozzájárulással. Az adó egyik egy százalékát kapják az Egyház központi szervei (nem a plébániák!) és a befolyt összegből az egyház egészségügyi és szociális intézményeit támogatják. Tehát azzal, hogy valaki rendelkezett adója 1%-áról, még nem teljesítette saját egyházközsége felé anyagi kötelességét. Természetesen az ajánlott összegeket lehet havi, vagy negyedéves bontásban is teljesíteni.

A hozzájárulás befizetésére több mód is van:

Készpénzzel be lehet fizetni a plébánia irodájában az egész év során.

– Befizetés „sárga csekken” (készpénzátutalási megbízás), ami az irodában egész évben megtalálható (közlemény rovatba kérjük feltüntetni: egyházközségi hozzájárulás). A sárga csekkes befizetést szíveskedjenek lehetőség szerint az OTP-fiókokban teljesíteni, mert postai befizetés esetén a befizetett összeget jelentős kezelési költség terheli.

Közvetlen banki átutalásra is bármikor van mód az év során a plébánia bankszámlájára (OTP 11709002-20006431, megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: egyházközségi hozzájárulás).

Az egyházközségi hozzájárulás befizetésével adókedvezmény nem vehető igénybe! Azonban akinek módjában áll az egyházközségi hozzájárulás megfizetésén túl, az adományával is támogathatja plébániánkat. Az ilyen adomány a törvények értelmében „közcélú adománynak” minősül, mely után adókedvezmény érvényesíthető.  Aki érvényesíteni kívánja e kedvezményt, az feltétlenül adja meg adóazonosító jelét, lakcímét, és az „adomány” megjelölést a befizetéskor (csekk és átutalás esetén a közlemény rovatban), hogy a plébánia kiállíthassa számára a szükséges igazolást.

Kérjük tehát a kedves Testvéreket, hogy lelkiismeretükre hallgatva, a közösség működésének biztosítására az egyházközségi hozzájárulást közös anyagi felelősségünk jegyében befizetni szíveskedjenek.

Budapest, 2012. február

Testvéri szeretettel, a Ferencvárosi Főplébánia Képviselő Testülete