2024. március 24. Virágvasárnap

Hétfőn 16.30-kor felnőtt bibliaóra lesz, a plébánián. Szerda délután, a gyerekhittanok helyett az elsőáldozásra készülők első szentgyónása lesz.

Nagycsütörtökön 10 órakor, a Szent István-bazilikában lesz a krizmaszentelési szentmise, amelynek keretében a főegyházmegye papsága megújítja papi fogadalmát. Templomunkban 18 órakor lesz az utolsó vacsora emlékmiséje.

Nagypénteken és Nagyszombaton a templom és az urnatemető 10 órától a szertartásokig nyitva lesz, mindkét napon 12 óráig gyóntatással. A délelőtti templomőrzéshez kérjük a kedves Testvérek segítségét: feliratkozni a sekrestyében lehet. Az ünnepnapokon az iroda zárva tart.

Nagypénteken 15 órakor lesz templomunkban Urunk szenvedésének ünneplése. 19.30-kor a Comunione e Liberazione közösség vezetésével, a budai Corvin tértől a Mátyás-templomhoz gyertyás keresztútra kerül sor.

Nagyszombaton 19.30-kor kezdődik a húsvéti vigília szentimse, Húsvétvasárnap pedig 9.30-kor a feltámadási körmenet, utána pedig az ünnepi szentmise. Kérjük, hogy a körmenetre egy-egy szál virággal érkezzenek. A húsvéti szentmisék után az atyák megszentelik a hozott ételeket. Vasárnap estétől ismét az évközi miserend lesz érvényben.