2024. április 28., Húsvét 5. vasárnapja

Május elseje, szerda munkaszüneti nap, így a gyerekhittanok elmaradnak.

Csütörtökön 18.30-kor A jelenben él a hitünk következő alkalma, szombaton 17 órakor elsőszombati rózsafüzér, a vasárnap délelőtti mise után agapé a plébánián.

Májustól június közepéig, így első alkalommal május 5-én, vasárnap reggel 8 órakor csendes szentmise lesz a templomban.

A kedves Testvérek figyelmébe ajánljuk plébániánk támogatását! A templom és a plébániaépület fenntartását, az atyák és a munkatársak fizetését, összejöveteleink költségeit az egyházközségi hozzájáru­lásból fedezzük. Ennek befizetésére kérünk mindenkit, aki teheti, és a templomba jár, vagy bármely családtagja a plébániai hittanokon vagy közösségi programokon vesz részt. Az egyházközségi hozzájárulásról bővebben szórólapjainkon és honlapunkon lehet olvasni. Köszönjük a kedves Testvérek nagylelkűségét!