2022. szeptember 4., évközi 23. vasárnap

A szeptember 3-án és 4-én, valamint 10-én és 11-én tartott szentmisékhez kötve zajlik az új egyházközségi képviselőtestület megválasztása. A megválasztott világi hívek a következő három évben a közösséget képviselve segítik a plébánost a plébánia gazdasági és pasztorális feladatainak ellátásában. A jelenlévő nagykorú hívek a szentmise után az információs pultnál kaphatnak szavazólapot, amelyen aláhúzzák a kívánt jelöltek neveit. Több személyre is lehet szavazni, de minden hívő csak egy szavazólapot adhat le. A kitöltött, anonim szavazólapokat a nagyperselyben gyűjtjük. Kérjük, hogy minél többen vegyünk részt a szavazásban, felelős keresztényként ezzel is részt vállalva a ránk háruló kötelességekből!

Szeptember 2. és 4. között a templom előtti téren a Bakáts Feszt rendezvényei zajlanak, ezért a szentmisékre a főkapu helyett az oldalkaput tartjuk nyitva.

Szeptember 4-én, vasárnap, az esti mise után, 19.45-től a templomban a Savaria Barokk Zenekar lép fel, egy ingyenes Bach-koncerttel.

Szeptember 11-én, vasárnap, a délelőtti szentmise lesz a tanévkezdő Veni Sancte-mise, a szentmise után agapéval, amelyre várjuk a kedves Testvérek felajánlásait! A hittanórák az ezt követő héten indulnak.

Előre hirdetjük, hogy szeptember 18-án, vasárnap, a délelőtti szentmise után várjuk a családokat a plébániára egy kis beszélgetésre és közös ebédre! Gyermekfelügyeletet biztosítunk.

Szintén előre hirdetjük, hogy október 2-án, vasárnap lesz a templom búcsús ünnepe: aznap délelőtt 10 helyett 11 órakor lesz szentmise, melynek keretében Erdő Péter bíboros atya felszenteli az új oltárt. A szentmise után szokásunk szerint a templom előtti téren a Nagy Agapé lesz. A bográcsos főzésre a plébánia limitált számban bográcsot is tud kölcsönadni; jelentkezni Nyáry Zsuzsánál lehet.