A plébániát saját hívei tartják fönn

templomtakaritas_2015bolKampányba kezdett a plébánia képviselő-testülete az egyházközségi hozzájárulások befizetéséért. Miből újul meg a plébánia épülete, mire elég a perselypénz, miből fizetik a rezsit? Plébániánk működéséről kérdeztem Szabon Gábor atyát.

Miért érezte szükségesnek a plébánia képviselő-testülete, hogy szórólapokon hirdesse az egyházközségi hozzájárulást, egyáltalán mi az?

Az egyházközségi hozzájárulás, vagy más néven egyházadó a katolikus egyházhoz tartozók által saját egyházközségüknek fizetett pénz. Az Egyházi Törvénykönyv alapján a Krisztus-hívők kötelesek hozzájárulni az egyház működéséhez. Sajnos habár sokan veszik igénybe az egyház szolgálatait, kevesen tudják, hogy a működéshez hozzá is kell járulni.

Mekkora összeget kell befizetni?

Ezt az egyház mindenki saját lelkiismeretére bízza. Általános irányelv a nettó jövedelem, vagyis kézhez kapott bevételünk 1 százaléka, plébániánk képviselő-testülete is ekkora mértékben határozta meg. Természetesen akinek ez megterhelő, fizethet kevesebbet is, illetve akinek magas a jövedelme, többet is magára vállalhat.

Mire fordítja a plébánia a befizetéseket?

Ebből fizeti ki az egyházközség (azaz a plébánia) a fenntartási költségeit. Fizetéseket, járulékokat, adókat, rezsit és mindent, ami a hívek által elvárt egyházi szolgáltatások működéséhez szükséges ebből tudjuk finanszírozni.

Állami, önkormányzati támogatásban részesül a plébánia?

Nem! Annyi pénzünk van, amennyit összeadunk. Ha keveset adunk össze, és nem futja a kiadásokra, nem segít senki. A plébániát saját hívei tartják fönn. A plébánia működési költségeit a híveknek kell összeadniuk. Állami vagy egyházi pénzekhez csak pályázatok útján juthatunk hozzá, ezek azonban csupán egy-egy program vagy tevékenység, például tábor megvalósítására fordítható. Ha nincs elegendő forrásunk, akkor csökkentenünk kell a működés színvonalát, így kevesebb embert és kevésbé méltó módon tudnánk megszólítani.

A perselypénz is egyházadó?

Nem. A perselypénz a liturgia része, ami a templomi szertartások méltó végzését, valamint karitatív célokat szolgál, az ókeresztény hagyományoknak megfelelően.

Elég az a pénz, amit így összeadunk?

Sajnos nem. Valójában csak működési költségünk kb. 30 százalékára elég a hozzájárulás és a perselypénz együtt. A többi működési költséget az egyéb célú adományokból és az urnatemető bevételeiből tudjuk kifizetni. A plébánia felújítását is pályázatokból, illetve az egyházmegye jóvoltából végeztük és remélhetőleg a jövőben is tovább tudjuk folytatni, a pincehelyiségek kialakításával.

2012. tavasz

Mészáros László