Az egyházi év kiemelt napjai

szuzmariaszobor_mod1Főünnepek és parancsolt ünnepek:

január 1. Szűz Mária, Isten anyja (Újév, parancsolt ünnep)
január 6. Urunk megjelenése (Vízkereszt, parancsolt ünnep)
március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese
március 25. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)
Húsvét
Urunk mennybemenetele
Pünkösd
Szentháromság vasárnapja
Krisztus Szent Teste és Vére (Úrnapja)
Jézus Szentséges Szíve (Úrnapját követő péntek)
június 24. Keresztelő Szent János születése
június 29. Szent Péter és Szent Pál apostotok
augusztus 15. Szűz Mária Mennybevétele (Nagyboldogasszony, parancsolt ünnep)
augusztus 20. Szent István király
október első vasárnapja: templomunk fővédőszentjének, Assisi Szent Ferencnek ünnepe (templombúcsú)
október 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
november 1. Mindenszentek (parancsolt ünnep)
Krisztus, a mindenség királya (Krisztus Király)
december 8. A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
december 25. Urunk születése (Karácsony, parancsolt ünnep)

A főünnepeket „méltó és igazságos” szentmisével, zsolozsmával, ünnepi imádságokkal megtartani.
A magyar egyházban – a vasárnapokon és vasárnapra eső ünnepeken kívül – jelenleg az alábbi napokon kötelező a szentmisén való részvétel és – lehetőség szerint – a munkaszünet:
január 1-jén, január 6-án, augusztus 15-én, november 1-jén és december 25-én.

Világnapok, könyörgő napok és megemlékezések:

január 1.: Újév – A béke világnapja
január 11.: Péter püspökünk beiktatásának évfordulója
január 2x.:  Isten Igéjének vasárnapja (évközi 3. vasárnap)
január 1x.: (Vízkereszt utáni 2. vasárnap)
február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony – szerzetesi hivatásokért
február xx.: A világ éhezőiért (Farsangvasárnap = Hamvazószerda előtti vasárnap)
február 11.: A betegek világnapja
március 13.: Ferenc pápa megválasztásának évfordulója
április 2x.: Egyházi hivatásokért (Húsvét 4. vasárnapja)
április utolsó vasárnapja: Búzaszentelő – a jó termésért
május 1x.: tömegtájékoztatási nap (Húsvét 6. vasárnapja)
május utolsó vasárnapja: hősök (hazánkért életüket adó katonák és civilek) napja
szeptember utolsó vasárnapja: elvándorlók és menekültek világnapja
október első vasárnapja: a terménybetakarításért
október utolsó előtti vasárnapja: Missziós vasárnap
november 1x.: szegények világnapja (évközi 33. vasárnap)

A Szentatya imaszándék-felhívása a 2018-as esztendőre.
A Szentatya imaszándékai 2019-re.

szent_erzsebet_kenyer_2011_1Országos gyűjtések:

február utolsó vasárnapja: a katolikus iskolák javára
március x.: a Szentföld javára (Nagyböjt 5. vasárnapján)
június 29. (Péter-Pál) utáni vasárnap: Péter-fillér gyűjtés, a római egyház javára
október utolsó előtti vasárnapja: a missziók javára
november 19. (Szt. Erzsébet) utáni vasárnap: a Karitász javára