Archívum

2022. évi programunk

Beharangozó 2022-re

Nyolc évvel ezelőtt indult útjára a Bakáts téri katolikus templom saját művészeti fesztiválja, Miatyánk Hete címen. A címmel azt szerettük volna kifejezni, hogy az Úr imája nem elválaszt, hanem összeköt keresztényt és nem keresztényt, különböző módon hívő jóakaratú embereket.

Célunk, hogy jelezzük azt is, hogy templomunk nyitott, részben befogadunk részben magunk is létrehozunk művészeti-kulturális eseményeket.

Templomi közösségünk számára jelentős év az idei. Az 1822-ben emelt első templom egyben a plébánia alapításának évét is jelöli: idén 200 éves a Ferencvárosi Főplébánia! A másik, régen várt esemény, hogy befejeződött az Ybl Miklós által tervezett neoromán templom több éves felújítása. A felújítás utáni állapot jó lehetőséget kínál arra, hogy folytassuk, kibővítsük eddigi kulturális- és művészetszervező munkánkat. Különösen szép feladat, hogy rendszeressé tegyük a templom „láthatóságát”: templombemutató sétákat szervezünk, amik az eddigi tapasztalatok alapján sokak számára jelent maradandó élményt, szívesen fogadjuk akár egyének, akár csoportok jelentkezését.

Nem meglepő, hogy a mi számunkra sem könnyű egy hagyományos „fesztivál” megszervezése. Inkább egy-egy eseményre koncentrálunk: a minőséget választjuk a mennyiség helyett. Reméljük, hogy az immár közel évtizedes sorozat nem szakad meg, és a minőség igazolja magát a vendégek előtt, amikor valamin a Miatyánk Hete rendezvény „jelzését” látják.

Orbán György
a Miatyánk Hete fesztivál szervezője

Október 1. szombat 19 óra: Vezetett séta az altemplomtól az orgonáig
Az érdeklődők megismerhetik az ötéves felújítási munka révén megújult Bakáts téri katolikus templomot. Az Ybl Miklós által tervezett templom a főváros első neoromán épülete, egységes stílus és aprólékos kidolgozottság jellemzi. A szentély freskói a kor legjobb festőinek munkái: Than Mór (Nemzeti Múzeum, Szent István-bazilika) és Lotz Károly (Nemzeti Múzeum, Opera, Akadémia, Mátyás-templom). Nemzeti tematikájú falképprogramja szintén az elsők között valósult meg, Ipolyi Arnold püspök, a hazai műemlékvédelem egyik megteremtőjének útmutatásával. Belépünk a templom ritkán látogatható tereibe is, a sekrestyétől az altemplomon át az orgonáig.

Október 2. vasárnap 11 óra: Búcsús szentmise oltárszenteléssel
Templomunk védőszentje, Assisi Szent Ferenc október 4-i ünnepéhez legközelebb eső vasárnap számunkra az év egyik kiemelt ünnepe, a templombúcsú. Összegyűlnek a helyiek, vendégek jönnek, hazalátogatnak az elszármazottak. Ezen a napon teljes búcsú, azaz a bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnért járó, ideigtartó büntetés elengedése nyerhető. Ennek feltétele a szentségi gyónás és szentáldozás (utóbbi lehetőleg a búcsú napján); a búcsú elnyerésének szándéka; mentesség minden bűntől, még a bocsánatos bűnökhöz való ragaszkodástól is; valamint imádság a Szentatya szándékára. Az idei búcsú a kétszázegyedik a sorban, és az első a templomfelújítás lezárulta óta. A szentmisében Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom−budapesti érsek felszenteli az új szembemiséző oltárt.

Október 2. vasárnap, a szentmise után: Nagy Agapé
A búcsú napján immár hagyományosan − a belvárosban talán egyedüliként − „falunapot” tartunk: a templom előtt bográcsokban főzünk és megvendégelve egymást és az egybegyűlteket, együtt ebédelünk.

Október 15. szombat 19 óra: Harmóniumkoncert és hangszerbemutató
A harmónium az orgonához hasonló, de annál jóval kisebb, praktikusabb hangszer. Templomunkba a marista szerzetesrend Hőgyes Endre utcai iskolájának 1950. évi államosításakor egy Schiedmayer gyártmányú harmónium került. Sebestyén János gyűjtő 2016-ban a hangszert elvitte és felújíttatta. A templomfelújítás végeztével megmutatjuk megújult harmóniumunkat, két másik hangszer társaságában. A harmóniumokat Pék Csaba orgona- és harmóniumrestaurátor és -előadó, valamint Tóka Ágoston Junior Prima-díjas orgona- és harmóniumművész szólaltatja meg.

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

 

Október 31. hétfő 18 óra: Emléktábla-avatás és zsolozsma
Egy helybéli bognármester és egy gazdag özvegyasszony hagyatékából 1822-ben, négy hónap alatt felépült a ferencvárosi katolikusok első, ideiglenes temploma. A berendezésre halász, molnár, pék, tímár, kosárkötő, kovács, szappanosmester, helyi politikus összeadta, amije volt. Az épületet 1878-ban lebontották.
Tizenhárom év alatt, többszöri nekirugaszkodással, a város és az ország pénzén, Sissi királyné védnökségével 1879-re készült el a mai Bakáts téri templom. A felújított, Ybl Miklós tervezte neoromán mű akkor is, ma is az elsők között szerepel Budapest historizáló egyházi épületei között.
Szeretnénk méltón megőrizni e két generáció, a templomot és körülötte Ferencvárost felépítők emlékét. A plébániaalapítás 200. évfordulójának előestéjén, október 31-én 18 órakor a templomkertben, az első templom helyén emléktáblát avatunk, majd a mai templomban imát mondunk. Részt vesz az ünnepségen és bekapcsolódik a liturgiába az alapító pesti, Ferenciek terei ferences kolostor részéről Kárpáti Kázmér OFM templomigazgató. A Ferencvárosi Önkormányzat nevében Baranyi Krisztina polgármester mond köszöntő szavakat.
A szertartás után, 19 órakor templom- és orgonabemutató.
Gönczi Ambrus, a Ferencváros Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének cikke az ideiglenes templomról itt érhető el.
Az estén bemutatott fényképes gyűjtés az ideiglenes templomról és az ott szolgáló ferencesekről ide kattintva tekinthető meg.

2021. évi programunk

Beharangozó október 9-re

Az ember olvas (.,?!) – az induló tézis szerint korunk – egyik – „legfontosabb” történelmi eseménye az olvasás feltételeinek-körülményeinek-lehetőségeinek radikális megváltozása. A hagyományosnak tekintett papír alapról áttérünk/áttértünk a digitális felületekre.

Nagy fordulatok, és az ezzel járó elbizonytalanodás idején jogosan merül fel a hová tartunk mellett a honnan jöttünk kérdése? Mi Hugo de Sancto Victore ágostonos szerzetes 1128-as didaszkalionját (az olvasásról szóló könyvét) tekintjük tájékozódási pontnak és lelki vezetőnk Ivan Illich osztrák filozófus, aki A szöveg szőlőskertjében című munkájában a 11–13. századi könyves forradalom jelentőségét éppen azzal a céllal gondolja át, hogy a mai nagy fordulatot történelmi példán keresztül világítsa meg.

A mai értelemben vett könyv – cím, fejezetek, bekezdések, tartalomjegyzék és a használhatóságot segítő, az olvasást gyorsító egyéb technikák – háromszáz évvel Gutenberg előtt jött létre.

Aki eddig jutott, joggal kérdezheti, hogy miért egy est, egy előadás akar ilyen komoly tárgyról beszélni?

Műfaji meghatározásunk ad választ. Két formát igyekszünk szem előtt tartani. A szimpozion, a görög példa szerint evés-ivással összekötött baráti találkozó, ahol értékes gondolatok cserélnek gazdát. A refektórium közelebb áll hozzánk és a hely szelleméhez, ahol egy szerzetesi közösség életében a liturgia mellett a napi-praktikus ügyek intézése folyik.
A mi estünkön szövegek és zenék hangzanak el, vendégeink-barátaink terített asztaloknál ülnek, és résztvevőként tekintünk rájuk. A befogadó tér szerves része egy erre az alkalomra készített könyves installáció, ill. azok a könyvek, amit ki-ki magával hoz.

A Miatyánk Hete fesztivál eddig is törekedett arra, hogy a hely adottságait kihasználva, valamilyen komoly kérdést vessen fel. Múlt évben Salkaházi Sára-emlékezést tartottunk hasonló, dramatizált formában.

Állandó alkotótársnak tekintjük Ybl Miklóst és a személynek tekintett épületet. Könnyű a templomot olyan öreg hangszernek tekinteni, amin már a gazdája se nagyon tud játszani. Ha mégis, kiderül, hogy nem a hangszer öreg, hanem mi nem értünk hozzá! Talán ez a „megszólaltatás” a legnagyobb ambíciója a Miatyánk Hete-sorozatnak. Évek során gyűlik a tapasztalat, és reményeink szerint a felújított épület még több lehetőséget nyit meg.

* * *

Október 3. vasárnap: Templombúcsú és Nagy Agapé

A templomunk névadója, Assisi Szent Ferenc ünnepéhez (október 4.) legközelebbi vasárnapon tartjuk a templombúcsút. A 10 órai altemplomi ünnepi szentmisét hagyományos „falunapi” ünnepségünk, a Nagy Agapé követi, amelyet idén a felújítások és a járványhelyzet miatt a plébánián tartunk, „batyuból”. Szeretettel várjuk a környéken élőket és a közösségből elszármazottakat, hogy együtt ünnepeljünk! Enni-innivalót szívesen fogadunk, ásványvizet a plébánia ad.

Október 9. szombat 19 óra, altemplom
(bejárat a körút felől)

Az ember olvas

Az olvasás és a könyv helyzetét tekintjük át a 12–13. század könyves forradalma óta a mai napig.

Zene: Borbély Mihály Kossuth- és Liszt-díjas jazzmuzsikus, a fúvós hangszerek mestere,
a Vujicsics együttes alapító tagja, aki 2015 óta zenél fesztiválunkon; valamint Szőke Szabolcs jazzzenész, képzőművész, aki hegedűn és keleti vonós hangszereken játszik; a Ráday utcai Studio K Színház egyik alapítója.
Könyv-installáció: Lengyel András Munkácsy- és Balassi-díjas festő, grafikus, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense, valamint tanítványa, Kiss Benedek András képzőművész.
Művei a legfontosabb kortárs gyűjteményekben találhatóak. Életművének alapmotívuma a könyv.
Közreműködik: Formanek Csaba színész, drámaíró, rendező, a Ráday utcai Kettőspont Színház & Spirituális Ügynökség vezetője.
Szerkesztette-írta: Orbán György, a Balassi Kiadó és a Ráday Könyvesház egykori vezetője, fesztiválunk alapító-szervezője.

Az est műfaja szimpozion – értékes gondolatok cseréje étel-ital mellett – vagy közös találkozó egy refektóriumban, amin egy szerzetesi közösség mintájára veszünk részt. Nem közönséget hívunk, hanem résztvevőket. Kérjük, hogy ki-ki hozza magával saját poharát és egy könyvet, amit valamiért fontosnak ítél a többiek számára.

Korlátozott számban fogadhatunk vendégeket, ezért kérjük, hogy 2021. október 6-ig ki-ki jelezze részvételi szándékát a következő emailcímen: szentferenc.regisztracio@gmail.com! Értesítést mindenkinek küldünk!

Elérhető: Tömegközlekedéssel a Nagykörút Mester utcai megállójától, vagy a Kálvin térről indulva a Ráday utcán át a Bakáts térre. Az altemplom az épület hátsó részén, kívülről közelíthető meg. Felújítás zajlik, ez ne zavarjon meg senkit, igyekszünk az útvonalat kijelölni! Némi meleg ruha ajánlott.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a járványügyi szabályokat mi is betartjuk és vendégeinket is ezek betartására kérjük!

Bővebb leírás az oldal tetején található Beharangozóban.

Javasolt irodalom az internetről:

Javasolt könyvtári irodalom:

 • Ivan Illich: A szöveg szőlőskertjében – Kommentár Hugo de Sancto Victore didascaliconjához, Gond-Palatinus, Budapest, 2001
 • Jan Assmann: A kultúra emlékezete, Atlantisz, Budapest, 2004
 • Guglielmo Cavallo–Roger Chartier (szerk.): Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban, Balassi, Budapest, 2000

Miatyánk Hete 2021, „meghosszabbítva”:
A hétszer álmodott világ
Nacsinák Gergely András és Heinczinger Miklós estje
November 5. péntek 19 óra, Bakáts téri altemplom

Az est bő egy óra alatt a teremtés hét különböző arcát mutatja meg szóban és zenében. A világ minden tájáról válogatott mitikus elbeszélések Nacsinák Gergely András átiratában és Heinczinger Miklós (Misztrál Együttes) improvizatív zenei kíséretével meditatív ízelítőt adnak azokból a költői magyarázatokból, amelyekkel hajdan a világ egyszerre szépséges és tragikus voltát igyekeztek megragadni az egyes kultúrák.

Az est elhangzott már a nagymarosi római katolikus templomban, erről beszámoló itt olvasható (innen származik a fénykép is).

Az altemplom a főbejárattal szemközti oldalon, kívülről közelíthető meg. A templom felújítása miatt építési területen kell átvágni, de bátran kövesd a kihelyezett jeleket. A belépés díjtalan, de a fesztivált támogató felajánlásokat szívesen fogadunk!

2020. évi programunk

Beharangozó

2014-ben vettünk részt először az akkor még szintén fiatal Ars Sacra Fesztiválon saját szervezésű programmal. Joggal tekintjük a Miatyánk Hete Fesztivál alapító évének. Névválasztásunk arra utal, hogy az Úr imája bárki számára elfogadható kereteket kínál: nem kiválasztani-megkülönböztetni, hanem befogadni szeretnénk minden jó szándékú embert. A Miatyánk Hete éves programja mindig valamilyen ajánlat kíván lenni: mi ezt tartjuk fontosnak, értékesnek, nézzétek-hallgassátok meg. Velünk együtt.Voltak szép emlékű, nagy sikerű események, amelyek valamiért nem folytatódtak, vannak új műfajok, amelyek helyet kérnek maguknak. Voltak nagy sikerek és voltak produkciók, amelyek méltán, vagy méltatlanul kevés figyelmet kaptak. Ahogy ez, nem csak egy fesztivál életében, történni szokott.Tudatosan törekszünk a folyamatosságra. Kikristályosodtak bizonyos alapelvek, amelyek elég stabilitást adnak ennek a folyamatosságnak: az Ybl tervezte neoromán épület olyan, mint egy régi, nemes hangszer. Nekünk, mai használóinak kell megkeresni azokat műfajokat, módszereket, amelyek „megszólaltatják”. Ezért törekszünk arra, hogy a természetes akusztikát részesítsük előnyben a mesterséges hangosítással szemben. Már a felújítás előtt felfedeztük, hogy az altemlpomunk mekkora kincs, milyen különleges tér, amelynek használata évről-évre új lehetőségeket kínál.A Miatyánk Hete 2020-as programja az előző fesztiválok tapasztalataira épít. Szándékunk és reményeink szerint ez valóban építkezés és ennek az „épületnek” lesznek lakói is – a nézők, akiket mi inkább vendégeknek tekintünk, hiszen nem rendezvényszervező intézmény vagyunk, hanem egy templom közössége, akik Agapéra – szellemi javak közös elfogyasztására – hívnak.

 

Film&Disputa, a MADOKE-val együttműködésben

A Miatyánk hete fesztivál indító gondolatában szerepelt, hogy az Ybl Miklós által tervezett neoromán épület méltó és inspiráló keret lehet sok és sokféle műfaj, megközelítés számára. A vizuális műfajokat eddig képzőművészeti kiállítás és 2019-ben egy filmvetítés képviselte. Ebben az évben azért választottuk a dokumentumfilmeket, mert szeretnénk, ha valós társadalmi-történelmi problémák is bekerülnének a közös vizsgálódás körébe. Három filmet ajánlunk, mind a három más-már tematikát dolgoz fel. Az egyik az ukrajnai háborút mutatja meg nagyon személyes, közvetlen nézőpontból, a másik egy vajdasági katolikus pap portréján keresztül ad pontos és elgondolkoztató képet a határon túli magyar közösségek jelenéről és lehetséges jövőjéről, a harmadik pedig a velünk élő, feldolgozatlan történelmi „hátizsákból” borítja elénk az előző diktatúra egyik örökségét. A titkosszolgálatok módszerei mélyen behatoltak és átjárták a személyek-intézmények életét, a tudományos és kulturális közélet mélyrétegeit. Elkerülni nem volt esély, az együttélés-elfogadás-ellenállás módszereiben viszont voltak különbségek. Ennek a nem látható harcnak az egyik frontvonaláról ad tudósítást a film oly módon, hogy ránk bízza az értékelés lehetőségét. Elhívtuk a filmek alkotóit, mód nyílik vitára, a látottak értékelésére. Köszönjük a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületének partnerségét!

 

A fesztivál programjai ingyenesek, az első eseménytől eltekintve regisztrációhoz nem kötöttek, csupán – az idők jeleire való tekintettel – maszkviseléshez.

Habár az ünnepség szívének számító falunapunkon, a hagyományosan a templombúcsú után tartott Nagy Agapén idén nem ünnepelhetünk együtt, megvendégelt rászorulóink számára, Karitász csoportunk koordinálásával tartósélelmiszer-gyűjtést tartunk, de pénzbeli adományt is szívesen fogadunk. Köszönjük, Isten fizesse meg!

 

Programjaink:

Október 2. péntek 19 óra, altemplom (bejárat a körút felől)

„Ez a ti órátok és a sötétség hatalma” Lk 22, 53
Emlékest a vértanúk és áldozatok: Salkaházi Sára, Bernovits Vilma, dr. Róna Andrásné dr. Jónás Magdolna, Fischer Béláné Féderer Leontin, Bátoriné és fia, Bátori István (a fűtő Pista) emlékére

Közreműködnek: Borbély Mihály fúvós és Dés András Födő Sándor ütős, az estet szerkesztette és a szövegeket felolvassa Orbán György

A különleges, hallható-látható-ízlelhető előadáshoz a 40 főig tervezett létszám miatt előzetes regisztrációt kérünk, az alábbi címen: szentferenc.regisztracio@gmail.com

„Nem előadásra készülünk, hanem közös emlékezésre, nem nézőket hívunk, hanem emlékezőket. Tartozzanak bármilyen közösséghez.”

Minden közösségnek van emlékezete abban az értelemben, hogy emlékezik, és abban is, hogy emlékezni fognak rá. Az emlékezet eseményekhez kötődik, az eseményekben szerepet kapott személyek emlékezete főleg és leginkább az emlékező közösség mindenkori állapotának hű tükre: kire, mire, hogyan emlékezünk? Hogyan viszonyulunk a megtörtént eseményekhez, mennyire és hogyan használjuk – hasznosítjuk a korábbi tapasztalatokat?

1944–45 sötét időszak volt, elképzelhetetlen mélységét hozta gyűlöletnek, pusztításnak. Az akkori gyűlölködésben ráismerhetünk saját korunk veszélyeire. Akikre emlékezünk, a sötétség óráiban is helyesen ismerték fel a törvényt. Reményt hagytak ránk a reménykedésre.

Az emlékezés egyik módja az átélés, ennek eredménye lehet megrendülés is. A megrendülés segíti a történtek megértését, megnyitja-erősíti az (ön)kritikus értelmezést. Valljuk, hogy azok, akikre emlékezünk, ezt várják tőlünk. Lehet a megrendülés felületes, amikor inkább elfedi a tapasztalatot, egy-egy ilyen lelki élménnyel tulajdonképpen feloldást adunk magunknak.

1944. december 27-én a mai egyetem és a Szabadság híd között a rakpart kövén álltak: Salkaházi Sára, Bernovits Vilma, Róna Andrásné Jónás Magdolna, Fischer Béláné Féderer Leontin, Bátoriné és fia, Bátori István (a fűtő Pista). Rájuk emlékezünk.

 

Bővebben az estről, háttérirodalom

Október 3. szombat 19 óra, plébánia, külső hittanterem (Bakáts tér 13., a kaputól jobbra)

Film&Disputa. Lavro Ferenc: A megtartó atya – Utasi Jenő portréja (25 perc, 2018)

Utasi Jenő atya a vajdasági Tóthfaluban teljesít szolgálatot. Ő egy igazán fontos egyházfi, hiszen nem csak a szószékről segíti a híveket a magyarságuk megtartásában, hanem közösséget szervez, nyomdát és iskolát vezet, valamint közösségi teret épít. Ezek a közösségek megtartó erőt jelentenek, nem csak az atya szolgálati helyén, Tóthfaluban, de tágabb környezetében is. Utasi Jenő a megállíthatatlannak tűnő elvándorlási hullám közepette háborítatlan szigetet alakított ki saját plébániáján, hogy így találja meg saját és az általa gondozott emberek boldogulását, boldogságát. Készült az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával 2018-ban. (MADOKE)

A film után beszélgetés az alkotókkal. (A képen a rendező, Lavro Ferenc látható.)

Október 9. péntek 19 óra, plébánia, külső hittanterem (Bakáts tér 13., a kaputól jobbra)

Film&Disputa. Csuja László: Kilenc hónap háború (73 perc, 2018)

A KILENC HÓNAP HÁBORÚ egy kárpátaljai magyar fiú történetét meséli el az ukrán-orosz fegyveres konfliktus árnyékában. A 24 éves Jani társaival ellentétben nem menekül el a katonai behívó elől, hanem bevonul, és az életét is kockára teszi, hogy megtapasztalja a függetlenséget. Hamarosan a háború első vonalában találja magát, miközben anyja számolja a napokat hazatérésééig. Csuja László rendező (Virágvölgy) első dokumentumfilmjében érzékenyen és sokrétűen ragadja meg egy fiatal férfi belső küzdelmét, melyben az intim családi pillanatok és a mobiltelefonos selfie-kultúra hatására testközelbe kerül a háború. A Kilenc hónap háború világpremierjét a Szarajevói Filmfesztiválon tartották, ahol a dokumentumfilmes versenyprogramban elnyerte a zsűri különdíját. (MADOKE, Magyar Film, Index, Filmtett, Kultúrpart, KULTÉR)

A film után beszélgetés az alkotókkal.

Október 11. vasárnap 19 óra, templom

A Tomkins Énekegyüttes koncertje. Művészeti vezető: Dobra János

A Tomkins Énekegyüttes harmadik alkalommal ad hangversenyt fesztiválunkon.  Negyvenkét évi színvonalas működésük kincseiből régit és újat egyaránt hoznak elénk, többek között a 100 éve született Járdányi Pál tiszteletére.

A koncert előtt kb. fél órával, a szentmise után vezetett séta altemplomunkban.

A plakát kattintással nagyítható.

 

 

 

 

 

 

 


Október 16. péntek 19 óra, plébánia, külső hittanterem (Bakáts tér 13., a kaputól jobbra)

Film&Disputa. Dér András – Muhi Klára: A szabadság bolond körei (55 perc, 2018)

Az intapusztai „diliház” egy isten háta mögötti Batthyány-kastélyban van, távol a fővárostól. Az 1960-as-70es években legendás intézmény volt: a hétköznapi betegeken kívül épphogy megtűrt művészek és „rendszerellenes” arisztokraták éltek itt. Intapuszta volt az első humánus, kerítés nélküli munkaterápiás intézet Magyarországon. Virágkora az 1960-as évekre tehető, amikor Goldschmidt Dénes lett az intézet igazgatója. A reformpszichiáter egy speciális otthont – úgynevezett antipszichiátriai intézetet – hozott létre olyan embereknek, akik valamiért nem tudnak a „normális” világhoz alkalmazkodni. Ebben a különös közegben mind a betegek, mind az ápolók jól érezték magukat. Színházi előadást tartottak, saját rádióműsort vezettek, irodalmi antológiákat adtak ki és még sportversenyeket is rendeztek.

Utólag derült ki, hogy az alapító-vezető pszichiáter egyben a titkosszolgálatok ügynöke volt. Hogyan lehet és hogyan kell értelmezni a sokkoló helyzetet? Vannak-e és milyen tanulságai vannak a helyzetnek a mára? Különleges helyzet, vagy jóval gyakoribb, mint szeretnénk hinni? (Prae, Háromszázhét, Magyar Hang, HVG, Index. Az alkotók: Dér András, Muhi Klára)

A film után beszélgetés az alkotókkal.

Október 17. szombat 19 óra, templom

Az Örökifjú Zenebarátok Kórusának hangversenye. művészeti vezető: Magyaróvári Viktor

Ismét bemutatkozik Fesztiválunkon az Örökifjú Zenebarátok Kórusa, akik Ugrin Gábor zenei koncepcióját folytatják, kiegészítve karnagyuk, Magyaróvári Viktor (Kayamar) elképzeléseivel és kompozícióinak bemutatásával. Az énekkar igényes kórus muzsikával a zene és az együtt éneklés örömét szeretné átadni minél több embernek.

 

A műsor a plakátra kattintva nagyítható.

 

 

A Miatyánk Hete fesztivál programja Ferencváros Önkormányzata támogatásával és az Assisi Szent Ferenc Plébánia közösségének önkéntes munkájával jött létre.
A Tomkins Együttes fellépését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

2019. évi programunk

 

2018. évi programunk

A Bakáts téri templom felújítása miatt a Miatyánk Hete fesztivál szűkebb keretek között, de folytatta működését. Az események különlegessége, hogy a nézőket a rekonstrukció alatt álló templomban, egy „építési területen” fogadtuk. Az események továbbra is ingyenesen látogathatók, regisztrációhoz nem kötöttek! Bejárat a templom plébánia felőli oldalajtaján!

Plakát

Szeptember 30. (vasárnap) 19 óra

A 40 éves Tomkins Énekegyüttes koncertje. Művészeti vezető: Dobra János Liszt-díjas karmester

FullSizeRender
A világjáró Budapesti Tomkins Énekegyüttes régit és újat egyaránt mutat sokszínű repertoárjából. A tavalyi, reneszánsz és barokk tematikájú műsor után idén ezúttal a középkori gregoriántól a kortárs zenéig hallhatunk műveket, a gyújtópont azonban azonos maradt: a Mi Atyánk imádsága, amely hívők és nem hívők számára közös érték. A mostani koncert különlegessége a kerek évforduló ünneplésén túl, hogy két olyan Rachmaninov-műből: a Vesperásból (op. 37) és az Aranyszájú Szent János liturgiájából (op. 31) hangzanak el részletek, amelyeket 1987-ben a Tomkins Énekegyüttes mutatott be először hazánkban. Az énekegyüttes korábbi, 20 éves jubileumáról interjú olvasható itt.

Műsor:

Pater noster (gregorián ének)
J.S. Bach: Choralgesänge
Esterházy Pál: Harmonia caelestis – részlet
F. Mendelssohn: Motetta
N. Rimszkij-Korszakov: Mi Atyánk
S. Rachmaninov: Vespers op. 37 – részlet
I. Sztravinszkij: Mi Atyánk
S. Rachmaninov: Liturgia op. 31 – részlet
Szokolay Sándor: Mi Atyánk
Néger spirituálék

Október 7. (vasárnap) 10 óra

Nagy Agapé – a templom búcsújához kapcsolódó nagy közös bográcsozás. Szívesen látunk minden ismerőst, barátot, közel s távol lakó házast és házatlant!

mh2017_nagyagape_kisvagva

Október 13. (szombat) 19.30

A Gesualdo Kamarakórus koncertje
művészeti vezető: Stimecz András Bakátsplakát3_kis

Néhány lelkes, zeneszerető amatőr – állatorvos, mérnök, tanár és mások – 2000 óta hetente kétszer összegyűlik Albertfalván, hogy együtt énekeljen. Ezt magas színvonalon és nagy kreativitással teszik: adtak már koncertet Róma több templomában, Krakkóban, Angliában, Hollandiában vagy éppen a görög tengerparton, hazánkban a Nemzeti Múzeumban és a Mátyás-templomban egyaránt. Az együttes nemzetközi kórusversenyek állandó résztvevője, Magyarországon a kamarakórus műfajban elérhető legmagasabb, „Hangversenykórus” minősítéssel rendelkezik. Aki ellátogat esti koncertjükre, bepillantást nyerhet versenyrepertoárjukba, amely a reneszánsztól a 20. századi kórusművekig ível. A kórus nyitott közösség, szeretettel várják a szép énekhangú és tiszta hallású leendő tagokat: a magas szintű kottaolvasási készség nem feltétel!

gesualdo_kamarakorus_2018_netrekis

Október 14. (vasárnap) 19 óra

Hol jártál, Hosszúalvó…

Zenés est, amelyen játszó személyek:
Ybl Miklós építőmester, és az ő a Bakáts téri Szent Ferenc Főplébánia templom (éppen teljes felújítás alatt)
Borbély Mihály, szaxofon és más fúvós hangszerek mestere
Szirtes Edina Mókus, hegedűn és brácsán, nem hétköznapi módon
Tóth Krisztina Hosszúalvó című poémáját hangoztatja Orbán György

mh2017_borbely_kis

2017. évi programunk

mhelozetes_kep1Miatyánk Hete fesztivál az Assisi Szent Ferenc Plébánia 2017-ben negyedik alkalommal megrendezésre kerülő művészeti–közösségi fesztiválja. Évente megújuló, „saját lábára állt” programunk színvonalát visszajáró fellépőinken túl a korábban itt járt Snétberger Ferenc gitárművész, Szokolay Dongó Balázs népzenész és az Erdődy Kamarazenekar, népszerűségét az emberekkel nem egyszer megtöltött templomépület, valamint több médiamegjelenés is jelzi.

Állandó szereplőnk – nem csak helyszín! – a templom, állandó alkotótársunk Ybl Miklós. Úgy gondolunk erre a külső-belső térre, mint egy speciális hangszerre, amelyet úgy szeretnénk megszólaltatni, hogy méltók lehessünk a címadó imához. Idei különlegességünk, hogy a fesztivál számára megnyitjuk különleges hangulatú altemplomunkat.

Arra törekszünk, hogy lehetőségeinkhez képest az eredeti, 19. századi, vagyis nem mesterségesen hangosított hang domináljon. Erre legalkalmasabb az emberi hang, de eddigi tapasztalataink szerint sok műfaj és sokféle hangszer alkalmas erre.

mhelozetes_kep2A templom eredetileg egy tágabb közösség, az egész városrész legnagyobb közösségi terének is épült. Azon munkálkodunk, hogy a templom valóban közösség- és közönség-formáló, befogadó központ legyen. A Miatyánk Hete fesztivál a maga szerény keretei között – a pályázati lehetőségek a református emlékév miatt a szokottnál is csekélyebbek – is szép eredményekkel büszkélkedhet. Idei bemutatkozásunk tétje, hogy a templomfelújítás küszöbén megmutassuk, a rendbehozatallal mennyit nyerhetünk a liturgikus megújulás mellett művészi, kulturális és közösségi téren is.

Támogatóink logóját, nevét az egyes programoknál tüntettük föl.

Orbán György
művészeti vezető

Plakát
Prospektus
Képek, beszámolók

Szeptember 16. (szombat) 16 óra

Altemplom – Nyitott Templomok Napja – 6ok : (Kettőspont) – kiállítás

Tárlatvezetés az alkotók bevonásával.

kettőspont meghívó

A kiállítás megtekinthető: szeptember 16 – október 1. és október 7 – november 5. között, naponta 14 – 18 óra között

A laza szövetségben dolgozó HATOK tematikus és hiánypótló „ön-felhívásokra” reagálnak, eszmei, stiláris és hivatali megkötöttség nélkül, a legteljesebb alkotói szabadságban. Ezen a kiállításon több éves munka eredményét összegzik: a főbűnök, erények, pecsétek ismert evangéliumi motívumait Kettőspont cím alatt. A tematikákra érkező sokszínű egyéni válaszok a befogadó néző számára lehetővé teszik, hogy saját véleményét-elképzeléseit összevesse a képek válaszaival.

A négyszer 7 nagyméretű táblakép a neoromán altemplomban különleges lehetőség mind a kiállítók, mind a nézők számára.

Szeptember 17. (vasárnap) 19 óra

Templom – Örökifjú Zenebarátok Kórusa

NKA_csak_logo_rgbAz Örökifjú Zenebarátok Kórusa 2014. szeptem-berben kezdte meg működését Budapesten, Magyaróvári Viktor karnagy vezetésével. Énekkarunkat a Liszt-díjas karnagy-zenepedagógus, Ugrin Gábor által 1965-ben alapított, és csaknem 50 évig vezetett Ifjú Zenebarátok Kórusának tagjai hozták létre.
Az Örökifjú Zenebarátok Kórusa kötelességének és szívügyének tartja az Ugrin Gábor által teremtett hagyomány és értékrend megőrzését, továbbadását. Emellett karnagyunk, Magyaróvári Viktor és a tagok közös törekvése az új zenei áramlatokkal való lépéstartás, a klasszikusok mellett a könnyedebb műfajok előadása, illetve karnagyunk alkotásainak bemutatása.
A kórus műsorán Josquin, Pitoni, Viadana, Praetorius, Arcadelt, Perti, Liszt, Mozart és Sibelius Josquin művei, valamint spirituálék szerepelnek.

Szeptember 27. (szerda) 11 óra

Ismerd meg templomunkat, ismerd meg orgonánkat

mhelozetes_kep12BuM_logo.inddBevásárlóutcák Éjszakája – Turizmus Világnapja keretében

Információ: https://bevasarloutca.hu/blog/bevasarloutca-ejszakaja- turizmus-vilagnapja- 2017/

 

Szeptember 29. (péntek) 19 óra

Templom – Budapesti Tomkins Énekegyüttes

NKA_csak_logo_rgbFullSizeRenderKoncert Monteverdi születésének 450. évfordulója alkalmából.

A fesztivál felkérésére összeállított műsorban Claudio Monteverdi, Gioseffo Zarlino, Giovanni Francesco Anerio, Antonio Lotti, Jacobus Gallus/Handl, Arnold von Bruck művei hangzanak fel, közös téma a Miatyánk.

művészeti vezető: Dobra János

 

Szeptember 30. (szombat) 19 óra

Templom – Szent Efrém Férfikar – Miatyánk-koncert

mhelozetes_kep3

NKA_csak_logo_rgbAz egyórás áhítat központi témája a Miatyánk. Görög–bizánci és közel-keleti keresztény himnuszok, középkori polifónia, valamint kiváló mesterek: Bortniansky, Kodály, Liszt, Sáry, Stravinsky, Twardowski művei csendülnek föl.

emmi_logoA Deák Diák Általános Iskola tanulói pedig – ahol a Budapesti Énekes Iskola működik – öt földrész huszonegy nyelvén imádkozzák el az Úr imáját, elválasztva s egyben összekötve a megszólaló zenéket.

Művészeti vezető: Bubnó Tamás

Közreműködnek: a Deák Diák Általános Iskola tanulói

 

Október 1. (vasárnap) 10 óra

Bakáts tér – Nagy Agapé

mhelozetes_kep11Hagyományainkhoz híven október első vasárnapján, a templom búcsú napján a vasárnapi misét követően megtartjuk családi bográcsos-főzőversenyes ünnepünket. A szabályok nem változtak: minden egyéni, csoportos jelentkezést szívesen fogadunk. Tűzrakó helyről, tüzelőről, asztalokról, evőeszközökről stb. gondoskodunk, az alapanyagot a versenyzők hozzák. Az a szabály se változott, hogy szívesen fogadunk vendégeket.

Október 1. (vasárnap) 10 – 14 óra

Altemplom – Kettőspont – tárlatvezetés az alkotók bevonásával

 

Október 1. (vasárnap) – 13.30

Templom – Szabó Barbara (ének) és Deák László (orgona) – a Ferencvárosi Kolping Család szervezésében

Deák László orgona- és zongoraművész; tanárai Baróti István, Gergely Ferenc (orgona), valamint Jandó Jenő (zongora) voltak, diplomáját a Zeneakadémián szerezte 1991-ben ill. 1992-ben. A Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola orgonatanára, a pesti ferences templom orgonistája, nemzetközi orgonaversenyek díjazottja (1993, Budapest; 1994, Chartres; 1998, Pretoria; 1999, Biarritz és Párizs), kiváló zenei fesztiválok rendszeres fellépője, szólóestjeit többek között a Művészetek Palotájában hallhattuk, de egyes felvételei a francia romantika, a XX. század vagy éppen Liszt Ferenc műveiből CD-kiadásban is elérhetőek.
Szabó Barbara orgona- és énekművész; tanárai Pálúr János és Ruppert István voltak a Zeneakadémián, diplomáját 2006-ban szerezte. A Bakáts téri templom orgonistája, jelenleg teológushallgató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Október 14. (szombat) 19 óra

Altemplom – Filmvetítés – Ikonosztáz

mhelozetes_kep9Grunwalsky Ferenc, a neves operatőr–filmrendező–filmes szakember Ikonosztáz címen készített filmetűd-sorozatában Károli Gáspár, Szenczi Molnár Albert, Bornemissza Péter és a gályarab prédikátorok szövegeire épülő, sodró erejű filmes „zsoltározást” láthatunk. Az esemény egyben megemlékezés a reformáció 500 éves évfordulójára.

Október 15. (vasárnap) 19 óra

Altemplom – Borbély Mihály (szaxofon) és Juhász Gábor (gitár) koncertje

mhelozetes_kep10Az autentikus balkáni népzene tolmácsolójaként, a Zeneakadémia Jazz Tanszékének tanáraként és az improvizációs jazz muzsika jeles előadóművészeként ismert Borbély Mihály eddig két alkalommal szerepelt a Miatyánk hete programjában. Juhász Gábor gitárművésszel, a hazai és nemzetközi színpadokon egyaránt népszerű muzsikussal a helyszínhez és a kiállítás szellemiségéhez kapcsolódó improvizatív zenét adnak elő.
Ebben az évben az altemplom és a Hatok művészcsoport tematikus kiállítása ad különleges inspirációt az előadóknak és felejthetetlen élményt a közönségnek.

November 4. (szombat) 5 óra – 11 óra

Plébánia – Nevek napja

Saját hagyományunkat folytatva hirdetünk az 1956-os forradalom emlékére hajnali virrasztást, és délelőtti programot családoknak-gyerekeknek, iskolai csoportokat is szívesen látunk: az áldozatok sokezres névsorai, filmek, fotók, dokumentumok. Gyerekek számára rajzolás, mese, beszélgetés, a korabeli köznapi élet bemutatása – mit ettek, milyen ruhában jártak, mit játszottak a gyerekek – teszi befogadható élménnyé a megemlékezést.

Helyszín: Plébánia (1092 Bp., Bakáts tér 13.)

Információ: Orbán György, orbangyorgy62@gmail.com

A fesztivált támogatta: ferencvaros_logo

2016. évi programunk

bakats_teri_templom_belulrol-600x415

A Bakáts téri templom évek óta fontos helyszíne különböző zenei programoknak, szívesen fogad be nívós eseményeket, de a helyi tapasztalatokra építve, lépésről-lépésre rakjuk le egy önálló „katolikus művészeti-kulturális fesztivál” alapjait. Névadó motívumnak a Miatyánkot választottuk, mely hívők és nem hívők számára egyaránt közös kincsünk. Az idei év gazdag programja kijelöli a fő irányokat: a templom adottságaihoz igazodva a „hang” áll a középpontban. A címadó koncerten több, mint 20 nyelven, és sokféle dallammal hangzik el az Úr imája. Snétberger Ferenc gitárművész sokadjára lép fel programunkban, szereplése önmagában is jelzi azt a minőségi szintet, melyet irányadónak tekintünk.

 • SZEPTEMBER 17. szombat 18.30 – 23.00
  Nyitott templomok napja
  Ismerd meg templomunkat – Ismerd meg orgonánkat – szakszerű vezetéssel fogadjuk az érdeklődőket
 • SZEPTEMBER 23. péntek – 19.00
  Lumen Christi Gospel Kórus, koncertje
  karvezető Gergó Lajos
 • SZEPTEMBER 24. szombat – 19.00 és 20.30
  Csíkszerda kórus: Mária története
  A koncert művészeti vezetői: Tóth Árpád – Nagy Ida – Sulyán Tibor
  (A koncertre a belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött az alábbi címen: itt.)
 • SZEPTEMBER 29. csütörtök – 19.00
  Barokk és zsidó liturgikus zene
  Elhangzik: Dietrich Buxtehude négy szoprán kantátája: “Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz”, “Herr, auf Dich traue ich”, “Also, hat Gott die Welt geliebt”, “Singet dem Herrn”. A kantáták között zsidó dallamokat hallhatunk, többek között az őszi nagyünnepek liturgiájából. Közreműködnek: Szabó Barbara szoprán, orgonaművész, a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Templom kántora; Budai Miklós kántorjelölt, a ferencvárosi Páva utcai Bét Élijáhu zsinagóga, korábban a Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség kántora, továbbá a Musica Florens Ensemble, Konta Noémi vezetésével.
 • SZEPTEMBER 30. péntek
  Borbély Mihály és a Jávor kórus, vendég Dresch Mihály
  szerb ortodox liturgikus kóruszene + kortárs jazz improvizációk
 • OKTÓBER 1. szombat – 19.00
  Snétberger Ferenc gitárművész koncertje
  (előzetes regisztráció: itt.)
 • OKTÓBER 2. vasárnap – 11.00
  NAGY AGAPÉ a templom előtti téren a plébániaközösség és a Ráday Soho Egyesület szervezésében családias „falunapot” tartunk bográcsozással, zenével, gyermekprogramokkal és „Forradalmi gyűjtéssel” egybekötve.
 • OKTÓBER 2. vasárnap – 16.00
  MIATYÁNK KONCERT
  Fellép a Szent Efrém Férfikar Bubnó Tamás vezetésével, közreműködnek a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont diákjai
 • OKTÓBER 14. péntek  – 19.00
  Vendégünk a bukaresti Sound Kórus,
  karvezető Voicu Popescu

Az események díjmentesen látogathatók!

via radayutcaprogramok.hu

2015. évi programunk

A Bakáts téri templom évek óta fontos helyszíne az Ars Sacra Fesztivál programjainak. A fesztivál nyújt lehetőséget arra, hogy helyi tapasztalatokra építve, lépésről-lépésre lerakjuk egy önálló, „katolikus, művészeti-kulturális fesztivál” alapjait. Névadó motívumnak a Miatyánkot választottuk, mely hívők és nem hívők számára egyaránt közös kincsünk.

Az Ars Sacra tematikájához és kereteihez igazodva egész hetes eseménysort állítottunk össze:

 Szeptember 19. szombat

15.00 – 17.00      AMI IMA versben és zenében

Szokolay Dongó Balázs népi hangszerein csodálatos zenei megoldásokat talál minden kihívásra. Most sokoldalúságát mutatva az archaikus zsidó imákat éneklő Pandzarisz Dianát kíséri, majd katolikus népénekek általa szerzett hangszeres átiratát játsszák Szabó Barbarával, aki itt, mint orgonaművész és énekes is bemutatkozik. A zeneművek között Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek istenes verseket szavalnak.

19.00                   „De én, az új Tamás …” – Kortárs istenes versek – a szószékről

Fellépnek             a Tanári Kar elnevezésű énekegyüttes, mely a Budapesti Énekes Iskolában tanító ének- és zenetanárokból áll, s egyfajta szakmai továbbképző fórumként, műhelyként funkcionál a mindennapos énekes iskolás oktatás, istentiszteleti fellépés és koncertezés mellett.

A versek              Pallagi Melitta, Nagypál Gábor és Galkó Balázs tolmácsolásában hangzanak el.

Szeptember 20. vasárnap

19.00                   Örökifjú Zenebarátok Kórusának koncertje

Az Örökifjú Zenebarátok Kórusa Viadana, Goudimel, Rachmaninov, Pitoni, Mozart, Poulenc, Miskinis és Liszt műveit, valamint spirituálékat ad elő.

Vezényel:            Magyaróvári Viktor

Műsor:                 Viadana: Exultate
Goudimel: Mint a szép híves patakra
Rachmaninov: Bogoroditse Devo
Josquin: Ave vera virginitas
Pitoni Laudate Dominum
Mozart Ave verum
Poulenc: Salve Regina
Miskinis Cantate Domino
Liszt Ave Maria
Liszt O salutaris hostia
Spiritual: Glorious Kingdom
Spiritual: Amazing Grace
Spiritual: Deep river
Spiritual: Soon ah will be done

Szeptember 21 – 24. hétfő-csütörtök

                            Ismerd meg a Bakáts téri katolikus templomot.

A hét négy napján kerületi iskolai csoportokat fogadunk: az orgona és az épület bemutatása alkalmat ad liturgikus alapismertek átadására is.

Szeptember 24. csütörtök

19.00                   Dietrich Buxtehude szoprán kantáták és héber zsoltárok hangversenye

Elhangzik:            Herr auf Dich treue ich;

Also, hat Gott die Welt geliebt;

Singet dem Herrn

A kantáták között zsidó dallamokat hallhatunk többek között az őszi nagyünnepek liturgiájából.

Közreműködik:   Szabó Barbara szoprán; orgonaművész, a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc-templom kántora,

Budai Miklós kántorjelölt, a ferencvárosi Páva utcai Bét Élijáhu zsinagóga, korábban a Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség kántora. 2008-ban megalakult szefárd zenei együttese, a Los Bilbilicos a Zsidó Nyári Fesztiválon debütált, és azóta számos helyen sikerrel szerepelt országszerte,

továbbá a            Musica Florens Ensemble, vezeti: Tóth-Vajna Gergely és Konta Noémi

Szeptember 25. péntek

19.00                   Borbély Mihály & JÁVOR Szentendrei Szerb Ortodox Kórus közös koncertje

„Énekeljetek az Úrnak új éneket…”

                            Borbély Mihály (szaxofon) és a szentendrei Jávor Kórus közös koncertje különleges zenei csemegét ígér. Műsoruk gerincét a “Sentandrejska slava” liturgiához kapcsolódó zenei anyag alkotja, amely minden évben augusztus 19-én felhangzik a szentendrei Preobrazsenszka templomban. E sok évszázadon át öröklődött, bizánci eredetű, majd barokk és romantikus szerzők által megújított vokális tradíció sajátossága, hogy a művek megszólaltatásánál hagyományosan őrzi azt a népinek nevezhető előadásmódot, mely a templomi kántorizálásra és a szabadabb, kötetlenebb népi dallamképzésre jellemző, ugyanakkor a sokévszázados ószláv nyelven szólal meg.

A szerb ortodox liturgia hagyományosan “a capella”, a templomban a szertartásokhoz hangszer sohasem társul. Ezért számít különlegességnek a nép- és világzene, a jazz és a kortárszene területén egyaránt otthonosan mozgó Borbély Mihály közreműködése, aki szaxofonjával hol kommentál, hol az antifonikus gyakorlatot folytatva kérdez vagy válaszol, összeköti a tételeket vagy egyszerűen csak érzelmeket tolmácsol, műfaji határokat nem ismerő módon.

Szeptember 26. szombat

Mi Atyánk,  Az Úr szava – az Úr imája  –   A Szent Efrém Férfikar hang-áhítata

Közreműködnek  a Patrona Hungariae diákjai és sokan mások.

Az esemény az Ars Sacra fesztivál részeként, a Bartók Béla unitárius templom és a Bakáts téri Szent Ferenc katolikus templom közös ökumenikus rendezvényeként kapcsolódik „A Miatyánk hete” rendezvény sorozathoz.

18.00 – Az Úr szava

A különleges hang-áhítat első részében – melynek a Bartók Béla Unitárius Egyházközség temploma ad helyet – a keresztény tanítás szerint az Úrtól sugalmazott zsoltároskönyv néhány szép darabja kerül bemutatásra: görög-bizánci, szláv és kárpát-medencei zenei hagyományban gyökerező dallamokon.

18.50 – Processzió

Az első rész befejeztével a Férfikar és a közönség processzióban, énekelve vonul át a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc Plébániatemplomhoz, ahol agapé, közös együttlét, baráti beszélgetés veszi kezdetét.

19.30 – Az Úr imája

Ezután a Férfikar és a közönség az Assisi Szent Ferenc Plébániatemplomban tölti a hang-áhítat második részét, ahol a Patrona Hungariae Iskola diákjainak közreműködésével tucatnyi különféle nyelven fölhangzik az Úrtól tanult imádság: a Miatyánk. Az imát a keleti (szír, grúz, örmény, arameus) és a nyugati (angol, francia, lengyel, magyar, német, spanyol) liturgikus hagyományból, valamint nagy mesterek (Csajkovszkij, Palestrina, Schubert, Tallis, Victoria) tollából származó Miatyánk-feldolgozások veszik körül.

Szeptember 27. vasárnap

11.00                   Nagy Agapé a Bakáts téren

A délelőtti szentmisét követően a templom előtt-körül a plébániai közösség szervezésében és a Ráday utca vendéglőseivel közösen családias „falunapot” tartunk bográcsozással, zenével, gyermekprogramokkal. Családok, baráti társaságok alkotnak egy-egy „bográcsalját”. Az elkészült ételek térítés nélkül, helyben fogyaszthatók.

A Patrona diákjai műsort adnak, a gyerekek számára foglalkozásokat tartanak. Minden családi barátot, szomszéd gyereket, jó szándékú érdeklődőt szívesen látunk.

19.00                   Erdődy kamarazenekar hangversenye

koncertmester:    Szefcsik Zsolt

műsor:                 W. A. Mozart: Adagio és fúga (K 546)

 1. Zimmermann: Et incarnatus – a C-dúr miséből
 2. A. Mozart Grabmusik (K 42)
 3. Druschetzky: Benedictus – a B-dúr miséből
 4. Haydn: f-moll szimfónia (no. 49.) „La passione”

közreműködik:    Tatai Nóra, Molnár Anna, Borka Ákos – ének

Cantate Vegyeskar (karigazgató: ifj. Sapszon Ferenc)

vezényel:             Vashegyi György

2014. évi programunk

Ars Sacra 2014 és tovább…

Különösen gazdag volt az idei szeptember templomunk kulturális életében! Még bőven „nyíltak a völgyben a kerti virágok” az Ars Sacra Fesztiválon. A Bakáts téren a programok a Nyitott templomok napján, szeptember 20-án kezdődtek, Snétberger Ferenc felemelő és nagysikerű duett-koncertjével (a vele készült interjú a túloldalon olvasható).

A koncert után Bada Márta roma festőművész Jézus szenvedéstörténete című képsorozatát a művész maga mutatta be.  Keresztútján tizenhat stációt járhatunk végig; az utolsón Jézus a mennyországban találkozik édesanyjával. Céljairól így vall a festőművész: „Ajándékot kaptam Istentől, amit oda szeretnék adni mindenkinek. Kívánom, hogy költözzön a cigány és a magyar szívébe is a hit, a remény és a szeretet.” – Örülünk, hogy a képek nálunk is „jártak”.

Szabó Barbara orgonaművész koncertjével zárult templomunk „első éjszakája”. Barokk zenét hallhattunk a csodálatos hangú Keszthelyi Csilla – szoprán – közreműködésével.

Erős kezdés után méltó folytatás volt szeptember 27-én az Európa Nagydíjas Pro Musica leánykórus fellépése, akik hírnevüknek megfelelő, magas színvonalú koncertet adtak.

A „fesztiválhetet” szeptember 28-án a kiváló Erdődy Kamarazenekar fellépése zárta. A több, eddig ismeretlen XVIII. századi zenemű felvételre játszásáról elhíresült zenekar többek között neves kortárs zeneszerzőnk, Orbán György Stabat Materének ajánlásával is büszkélkedhet. A koncert az idén húszéves zenekar első jubileumi fellépése volt.

*    *    *

Egy ilyen hét után joggal és jó kedvvel vágunk neki a jövő tervezésébe. Szeretnénk, ha őszi komolyzenei koncertsorozatunk idén folytatódna.

Reményünk van rá, Snétberger Ferenc Kossuth-díjas gitárművész fellépései előre meghirdetetten, sorozatszerűen folytatódhatnak. Felmerült, hogy – talán az Ars Sacra fesztiválhoz kapcsolódva – jövőre egy saját „kis fesztivált” szervezzünk. Ebben a keretben, jól előkészítve építhetünk a már bevált jó gyakorlatra, módszerekre, műfajokra, amik ebben a keretben, egymást erősítve „jobban szólnak”: kiállítás, templomi vezetés, ismeretterjesztő foglalkozások gyerekeknek-felnőtteknek, és belevágunk egy Rétor kerestetik című szónokversenybe is. Tervek már vannak, most még időnk is van, a körülmények-feltételek megteremtése persze nem lesz könnyű feladat, segítségre, tanácsra is szükségünk lesz. Fontos szempont, hogy a templom közössége magáénak érezhesse a megvalósult terveket.

*    *    *

A Bakáts téri koncertek és kapcsolódó események megvalósítása a Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával jött létre.

NyZs, OGy

 

Snétberger Ferenccel beszélgetek koncertje után

Általában izgalmas templomban játszani, sok koncertem volt már Németországban, Olaszországban, Franciaországban valamilyen templomban. Az atmoszféra más. Nem koncerttermi. És az ember másként is játszik. Ez a varázs engem is megfog, inspirál. Gitárosként, főleg az improvizatív műfajokban van ennek nagy jelentősége.

Most is olyan sok levelet kaptam, köztük egészen intim, személyes élményekről is – én ezt a hatást a hely varázsával magyarázom, ami a közönségre is hat, nem csak a zenészre. Feleségem, Angéla olvasta fel ezeket az emaileket. Jól esett, meg is lepődtem és biztatásnak, bizonyítéknak tekintem.

Hagyományos jazz-zenekart, dobbal, hangszerekkel nehezen tudom elképzelni ilyen helyen. Másként, mást kell játszani itt.

Az akusztika is különleges, és komoly feladat elé állít. A Bakáts téri templom óriási tér, nagyon magas. Akárhányan vannak benne, akusztikailag keveset jelent. A hang hosszan jár, körbemegy, azt kell meghallani, ezzel a visszaérő hanggal kell számolni. Ilyenkor a kevés több. Gyönyörű, ahogy a hang visszajön!

Berlinben a Passionskirchében Jan Garbareket hallottam először. Aztán feleségem, aki koncertszervezéssel foglalkozik, elindított egy sorozatot, már 18 éve Karácsonykor van egy koncert. Nagyon szeretek itt is játszani. Kisebb és más alaprajzú a templom, ott inkább körben ül a közönség. Sötét van, csak két gyertya – már nem is kell hirdetni, elég, ha felrakják a Facebook-ra, sokan szeretik, várják az estet.

Örülnék, ha itt is sorozat jönne létre, lehetne tudni, hogy évente bizonyos napon ez a fajta koncert, ez a zene lesz. Biztos kialakul a törzsközönsége és várni fogják a napot.

Nagy dolog, hogy ilyen sokan jöttek el szombaton, nem is hittem, hogy ennyi ember befér. Még a földön is ültek!  Örülök a sikernek, ami nem csak az én sikerem, sőt nem csak a mi sikerünk, hanem a templomé és a közönségé is. Bízom benne, hogy lesz folytatás.

[Egy korábbi Snétberger-interjú elérhető itt: https://www.budapestvideo.hu/v/snetberger-ferenc]

Orbán György