Miatyánk Hete

Facebook-oldalunk
A korábbi évek programja

Beharangozó

2014-ben vettünk részt először az akkor még szintén fiatal Ars Sacra Fesztiválon saját szervezésű programmal. Joggal tekintjük a Miatyánk Hete Fesztivál alapító évének. Névválasztásunk arra utal, hogy az Úr imája bárki számára elfogadható kereteket kínál: nem kiválasztani-megkülönböztetni, hanem befogadni szeretnénk minden jó szándékú embert. A Miatyánk Hete éves programja mindig valamilyen ajánlat kíván lenni: mi ezt tartjuk fontosnak, értékesnek, nézzétek-hallgassátok meg. Velünk együtt.

Voltak szép emlékű, nagy sikerű események, amelyek valamiért nem folytatódtak, vannak új műfajok, amelyek helyet kérnek maguknak. Voltak nagy sikerek és voltak produkciók, amelyek méltán, vagy méltatlanul kevés figyelmet kaptak. Ahogy ez, nem csak egy fesztivál életében, történni szokott.

Tudatosan törekszünk a folyamatosságra. Kikristályosodtak bizonyos alapelvek, amelyek elég stabilitást adnak ennek a folyamatosságnak: az Ybl tervezte neoromán épület olyan, mint egy régi, nemes hangszer. Nekünk, mai használóinak kell megkeresni azokat műfajokat, módszereket, amelyek „megszólaltatják”. Ezért törekszünk arra, hogy a természetes akusztikát részesítsük előnyben a mesterséges hangosítással szemben. Már a felújítás előtt felfedeztük, hogy az altemlpomunk mekkora kincs, milyen különleges tér, amelynek használata évről-évre új lehetőségeket kínál.

A Miatyánk Hete 2020-as programja az előző fesztiválok tapasztalataira épít. Szándékunk és reményeink szerint ez valóban építkezés és ennek az „épületnek” lesznek lakói is – a nézők, akiket mi inkább vendégeknek tekintünk, hiszen nem rendezvényszervező intézmény vagyunk, hanem egy templom közössége, akik Agapéra – szellemi javak közös elfogyasztására – hívnak.

 

Film&Disputa, a MADOKE-val együttműködésben

A Miatyánk hete fesztivál indító gondolatában szerepelt, hogy az Ybl Miklós által tervezett neoromán épület méltó és inspiráló keret lehet sok és sokféle műfaj, megközelítés számára. A vizuális műfajokat eddig képzőművészeti kiállítás és 2019-ben egy filmvetítés képviselte. Ebben az évben azért választottuk a dokumentumfilmeket, mert szeretnénk, ha valós társadalmi-történelmi problémák is bekerülnének a közös vizsgálódás körébe. Három filmet ajánlunk, mind a három más-már tematikát dolgoz fel. Az egyik az ukrajnai háborút mutatja meg nagyon személyes, közvetlen nézőpontból, a másik egy vajdasági katolikus pap portréján keresztül ad pontos és elgondolkoztató képet a határon túli magyar közösségek jelenéről és lehetséges jövőjéről, a harmadik pedig a velünk élő, feldolgozatlan történelmi „hátizsákból” borítja elénk az előző diktatúra egyik örökségét. A titkosszolgálatok módszerei mélyen behatoltak és átjárták a személyek-intézmények életét, a tudományos és kulturális közélet mélyrétegeit. Elkerülni nem volt esély, az együttélés-elfogadás-ellenállás módszereiben viszont voltak különbségek. Ennek a nem látható harcnak az egyik frontvonaláról ad tudósítást a film oly módon, hogy ránk bízza az értékelés lehetőségét. Elhívtuk a filmek alkotóit, mód nyílik vitára, a látottak értékelésére. Köszönjük a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületének partnerségét!

 

A fesztivál programjai ingyenesek, az első eseménytől eltekintve regisztrációhoz nem kötöttek, csupán – az idők jeleire való tekintettel – maszkviseléshez.

Habár az ünnepség szívének számító falunapunkon, a hagyományosan a templombúcsú után tartott Nagy Agapén idén nem ünnepelhetünk együtt, megvendégelt rászorulóink számára, Karitász csoportunk koordinálásával tartósélelmiszer-gyűjtést tartunk, de pénzbeli adományt is szívesen fogadunk. Köszönjük, Isten fizesse meg!

 

Programjaink:

Október 2. péntek 19 óra, altemplom (bejárat a körút felől)

„Ez a ti órátok és a sötétség hatalma” Lk 22, 53
Emlékest a vértanúk és áldozatok: Salkaházi Sára, Bernovits Vilma, dr. Róna Andrásné dr. Jónás Magdolna, Fischer Béláné Féderer Leontin, Bátoriné és fia, Bátori István (a fűtő Pista) emlékére

Közreműködnek: Borbély Mihály fúvós és Dés András Födő Sándor ütős, az estet szerkesztette és a szövegeket felolvassa Orbán György

A különleges, hallható-látható-ízlelhető előadáshoz a 40 főig tervezett létszám miatt előzetes regisztrációt kérünk, az alábbi címen: szentferenc.regisztracio@gmail.com

“Nem előadásra készülünk, hanem közös emlékezésre, nem nézőket hívunk, hanem emlékezőket. Tartozzanak bármilyen közösséghez.”

Minden közösségnek van emlékezete abban az értelemben, hogy emlékezik, és abban is, hogy emlékezni fognak rá. Az emlékezet eseményekhez kötődik, az eseményekben szerepet kapott személyek emlékezete főleg és leginkább az emlékező közösség mindenkori állapotának hű tükre: kire, mire, hogyan emlékezünk? Hogyan viszonyulunk a megtörtént eseményekhez, mennyire és hogyan használjuk – hasznosítjuk a korábbi tapasztalatokat?

1944–45 sötét időszak volt, elképzelhetetlen mélységét hozta gyűlöletnek, pusztításnak. Az akkori gyűlölködésben ráismerhetünk saját korunk veszélyeire. Akikre emlékezünk, a sötétség óráiban is helyesen ismerték fel a törvényt. Reményt hagytak ránk a reménykedésre.

Az emlékezés egyik módja az átélés, ennek eredménye lehet megrendülés is. A megrendülés segíti a történtek megértését, megnyitja-erősíti az (ön)kritikus értelmezést. Valljuk, hogy azok, akikre emlékezünk, ezt várják tőlünk. Lehet a megrendülés felületes, amikor inkább elfedi a tapasztalatot, egy-egy ilyen lelki élménnyel tulajdonképpen feloldást adunk magunknak.

1944. december 27-én a mai egyetem és a Szabadság híd között a rakpart kövén álltak: Salkaházi Sára, Bernovits Vilma, Róna Andrásné Jónás Magdolna, Fischer Béláné Féderer Leontin, Bátoriné és fia, Bátori István (a fűtő Pista). Rájuk emlékezünk.

 

Bővebben az estről, háttérirodalom

Október 3. szombat 19 óra, plébánia, külső hittanterem (Bakáts tér 13., a kaputól jobbra)

Film&Disputa. Lavro Ferenc: A megtartó atya – Utasi Jenő portréja (25 perc, 2018)

Utasi Jenő atya a vajdasági Tóthfaluban teljesít szolgálatot. Ő egy igazán fontos egyházfi, hiszen nem csak a szószékről segíti a híveket a magyarságuk megtartásában, hanem közösséget szervez, nyomdát és iskolát vezet, valamint közösségi teret épít. Ezek a közösségek megtartó erőt jelentenek, nem csak az atya szolgálati helyén, Tóthfaluban, de tágabb környezetében is. Utasi Jenő a megállíthatatlannak tűnő elvándorlási hullám közepette háborítatlan szigetet alakított ki saját plébániáján, hogy így találja meg saját és az általa gondozott emberek boldogulását, boldogságát. Készült az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával 2018-ban. (MADOKE)

A film után beszélgetés az alkotókkal. (A képen a rendező, Lavro Ferenc látható.)

Október 9. péntek 19 óra, plébánia, külső hittanterem (Bakáts tér 13., a kaputól jobbra)

Film&Disputa. Csuja László: Kilenc hónap háború (73 perc, 2018)

A KILENC HÓNAP HÁBORÚ egy kárpátaljai magyar fiú történetét meséli el az ukrán-orosz fegyveres konfliktus árnyékában. A 24 éves Jani társaival ellentétben nem menekül el a katonai behívó elől, hanem bevonul, és az életét is kockára teszi, hogy megtapasztalja a függetlenséget. Hamarosan a háború első vonalában találja magát, miközben anyja számolja a napokat hazatérésééig. Csuja László rendező (Virágvölgy) első dokumentumfilmjében érzékenyen és sokrétűen ragadja meg egy fiatal férfi belső küzdelmét, melyben az intim családi pillanatok és a mobiltelefonos selfie-kultúra hatására testközelbe kerül a háború. A Kilenc hónap háború világpremierjét a Szarajevói Filmfesztiválon tartották, ahol a dokumentumfilmes versenyprogramban elnyerte a zsűri különdíját. (MADOKE, Magyar Film, Index, Filmtett, Kultúrpart, KULTÉR)

A film után beszélgetés az alkotókkal.

Október 11. vasárnap 19 óra, templom

A Tomkins Énekegyüttes koncertje. Művészeti vezető: Dobra János

A Tomkins Énekegyüttes harmadik alkalommal ad hangversenyt fesztiválunkon.  Negyvenkét évi színvonalas működésük kincseiből régit és újat egyaránt hoznak elénk, többek között a 100 éve született Járdányi Pál tiszteletére.

A koncert előtt kb. fél órával, a szentmise után vezetett séta altemplomunkban.

A plakát kattintással nagyítható.

 

 

 

 

 

 

 


Október 16. péntek 19 óra, plébánia, külső hittanterem (Bakáts tér 13., a kaputól jobbra)

Film&Disputa. Dér András – Muhi Klára: A szabadság bolond körei (55 perc, 2018)

Az intapusztai „diliház” egy isten háta mögötti Batthyány-kastélyban van, távol a fővárostól. Az 1960-as-70es években legendás intézmény volt: a hétköznapi betegeken kívül épphogy megtűrt művészek és „rendszerellenes” arisztokraták éltek itt. Intapuszta volt az első humánus, kerítés nélküli munkaterápiás intézet Magyarországon. Virágkora az 1960-as évekre tehető, amikor Goldschmidt Dénes lett az intézet igazgatója. A reformpszichiáter egy speciális otthont – úgynevezett antipszichiátriai intézetet – hozott létre olyan embereknek, akik valamiért nem tudnak a „normális” világhoz alkalmazkodni. Ebben a különös közegben mind a betegek, mind az ápolók jól érezték magukat. Színházi előadást tartottak, saját rádióműsort vezettek, irodalmi antológiákat adtak ki és még sportversenyeket is rendeztek.

Utólag derült ki, hogy az alapító-vezető pszichiáter egyben a titkosszolgálatok ügynöke volt. Hogyan lehet és hogyan kell értelmezni a sokkoló helyzetet? Vannak-e és milyen tanulságai vannak a helyzetnek a mára? Különleges helyzet, vagy jóval gyakoribb, mint szeretnénk hinni? (Prae, Háromszázhét, Magyar Hang, HVG, Index. Az alkotók: Dér András, Muhi Klára)

A film után beszélgetés az alkotókkal.

Október 17. szombat 19 óra, templom

Az Örökifjú Zenebarátok Kórusának hangversenye. művészeti vezető: Magyaróvári Viktor

Ismét bemutatkozik Fesztiválunkon az Örökifjú Zenebarátok Kórusa, akik Ugrin Gábor zenei koncepcióját folytatják, kiegészítve karnagyuk, Magyaróvári Viktor (Kayamar) elképzeléseivel és kompozícióinak bemutatásával. Az énekkar igényes kórus muzsikával a zene és az együtt éneklés örömét szeretné átadni minél több embernek.

 

A műsor a plakátra kattintva nagyítható.

 

 

A Miatyánk Hete fesztivál programja Ferencváros Önkormányzata támogatásával és az Assisi Szent Ferenc Plébánia közösségének önkéntes munkájával jött létre.
A Tomkins Együttes fellépését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Támogatóink: 

Partnereink:

Információ: Orbán György, orbangyorgy62@gmail.com