Gyűjtés orgonánk javítására

2000 Ft → 1 síp
Adományát a feliratozott templomi perselyekben, valamint bankszámlánkon (10702404-75171845-51100005 (CIB Bank)) fogadjuk (közlemény: orgona). Köszönjük! Isten fizesse meg!

Kizuhant ajtó, 2022. augusztus 7.

A neves hazai orgonaépítő, Országh Sándor által készített orgonánk idén tölti be 142. évét, csupán egy évvel fiatalabb műemléki templomunknál. Játszóasztalát két manuál és egy pedálsor alkotja huszonegy regiszterrel, a hangerőt szabályozó redőnyszerkezettel és a hangot vibráló tremolóval. Habár az orgona nem kifejezetten nagy, hangzása kiegyenlített, regiszterei arányosan lettek tervezve és beállítva. Így a hangszer nemcsak a miseénekek kíséretére és régi korok orgonadarabjainak megszólaltatására alkalmas, hanem a romantika számos, sokrétű hangzást igénylő művéhez is.

Házilag a hangberagadás ellen, 2022. szeptember 7.

Az orgona utolsó nagyobb átalakítására az építéskorabeli mechanikus vezérlés visszaállításával 1994-ben; tisztítására, hangolására legutóbb 2014-ben került sor. Az eltelt évek alatt az orgonasípok, különösen a nyelvsípok a hőmérséklet és a páratartalom változásától elhangolódnak, a sípokban lerakódó por rontja a megszólalás minőségét, a 25 fokos évi hőingástól a sípok levegőellátását szabályozó húzószálak elállítódnak. Az orgona teljes karbantartása 10−15 évente ajánlott, amelyet így, közel harminc év után a 2017 és 2022 közötti templomfelújítás hallhatóan aktuálissá tette.

Por a sípoknál, 2022. szeptember 7.

A templom állami felújításából az orgona rendbetétele sajnos kimaradt. A felújítás során az orgonaszekrény ugyan le volt takarva, de a finom porszemcsék bejutottak az érzékeny elemekhez. Ma még működik az orgona, állapota azonban hétről hétre romlik.
Ennek jelei:
– a hangok hamissága,
– a sípok eltömődése és hangjuk eltűnése,
– a hangok beragadása (továbbszólása), későn vagy félig történő megszólalása,
– a sípokat megszólaltató húzószálak szakadása.

Poros az érzékeny szerkezet, 2022. szeptember 7.

A generáljavítás 1672 síp ki- és beszerelését, tisztítását, hangolását, az orgonaszerkezet teljes takarítását és beszabályozását jelentené, amely több millió forintba kerül − ezen felül esik még a műemléki fa orgonaszekrény rendbetétele. Ezt a templomért és a plébániaépületért, valamint a bérekért felelős plébánia nem tudja kigazdálkodni, ezért − további finanszírozási lehetőségek keresése mellett − a templomba belépőkhöz fordulunk.

Az orgona elkészültekor részletesen bemutatjuk az érdeklődőknek a javítást és az elkészült hangszert!