Iroda

pleb_epuletElérhetőségünk:

  • Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 13.
  • Telefon (irodaidőben): 06/1-217-0214
  • E-mail: iroda@szentferencplebania.hu
  • Számlaszám: 11709002-20006431

Egyházi szertartással kapcsolatban szeretne ügyet intézni? Segítené munkánkat egyházközségi hozzájárulással vagy adománnyal? Segítséget, tanácsot kér egyházi ügyekkel kapcsolatban?
Munkatársunk a plébánia irodájában munkanapokon a következő időpontokban várja:

  • Hétfő: 10:00–11:30 13.00 (nyáron meghosszabbítva!)
  • Szerda: 15:00–17:00
  • Péntek: 14:00–16:00 (nyáron péntekenként zárva)

Keresztelés, házasságkötés, temetés ügyében a plébánossal előzetes egyeztetés kérhető. Temetési szertartás kérése hivatali időben lehetséges.

Plébános: Szabon Gábor

Úgy segíthetek és lehetek részese a plébánia és az Egyház tevékenységének, hogy…

1, imádkozom vele és érte a szentmisében, bármilyen más közösségben, vagy éppen egyedül, egységben a világ- és a hazai egyház szándékaival.
2, részt veszek az egyetemes és a helyi egyház, azaz a plébánia közösségi életében.
3, ha tehetem, adományt juttatok az Egyház részére:
– pénzt dobok a templomi perselybe, amely az ókeresztény hagyományoknak megfelelően a templomi szertartások végzését, valamint karitatív célokat szolgál; különösen a magyar Egyház országos gyűjtéseinek idején;
tárgyi adományt juttatok a plébániára tartós élelmiszer formájában (az irodában egész évben gyűjti a karitász csoport!), vagy más formában, az aktuális felhívásnak megfelelően;
befizetem a lakóhelyemen területileg illetékes plébániára az egyházközségi hozzájárulást, amely az egyházközség fenntartását, alapvető kiadásainak fedezését szolgálja;
felajánlom adóm 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak (technikai szám: 0011).

(vö. az Egyház öt parancsával)

Szentségekkel kapcsolatos további információ (2018):

Betegek kenete: templomunkban Nagyböjt folyamán került sor e szentség kiszolgáltatására az arra rászorulóknak, a vasárnap délelőtti szentmise keretében. Jelentkezés Gábor atyánál, vagy az irodán. A szentség adta kegyelemről, felvételének lehetőségéről és idejéről itt található bővebb útmutatás.

Gyűrűk

Házasság: a plébániánkon a 2018-as évre esküvőre jelentkezett párok jegyesoktatásával kapcsolatban részletek, jelentkezés Gábor atyánál vagy irodaidőben, a plébánián!

Böjti és bűnbánati fegyelem

Az év péntekjei bűnbánati napok Jézus halálának emlékezetére, aki bűneink terhétől megszabadított minket. A Krisztus engedelmes áldozatában való részvétel jele egyben a testi ember fölötti uralom jelképe és kiváló fegyvere. A bűnbánat gyakorlatai: imádság, alamizsna, önmegtagadás és böjt. Nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán kötelező a hústól való megtartóztatás, betöltött 14. életévtől kezdve. Szigorú böjt kétszer van: hamvazószerdán és nagypénteken, amikor húst nem eszünk, és csak egyszer lakhatunk jól, de két esetben még ehetünk kevés ételt. (E böjti előírás betöltött 18. évtől megkezdett hatvanéves korig érvényes.) Mentesülnek a böjtölés (de nem a bűnbánat egyéb gyakorlatai) alól a nehéz testi munkát végzők, közétkeztetésben részesülők.