Nagyheti és húsvéti miserend

Ahol nem jelezzük külön, ott a szertartások a templomban lesznek.
A templomi szertartások előtt és után az urnatemető látogatható.

Virágvasárnap (április 14.) 

9.30 barkaszentelés és szentmise, benne passiójáték
17.30 szentmise

Hétfőn szentmise 8.30-kor, kedden 8.30-kor, szerdán 6.30-kor, a plébánián.

Nagycsütörtök (április 18.)

10.00 olajszentelési mise a Szent István-bazilikában
17.30 szentmise az utolsó vacsora emlékére, utána virrasztás

Nagypéntek (április 19.) 

8.00–16.00 az urnatemető látogatható a templomban
9.00 tojásfestés lányoknak a plébánián
16.30 szertartás Urunk szenvedésének ünneplésére

Nagyszombat (április 20.) 

8.00–19.00 a szentsír és az urnatemető látogatható a templomban
8.30 ünnepélyes zsolozsma
19.30 vigília szentmise Urunk feltámadásáról

Húsvétvasárnap (április 21.) 

9.30 feltámadási körmenet és ünnepi szentmise
Kérjük, hogy a körmenetre egy szál virággal érkezzenek!
17.30 ünnepi szentmise

Húsvéthétfő (április 22.) 

9.30 szentmise

Április 23-tól visszaáll az évközi miserend.