Önkénteseket várunk!


Kedves Testvérek!

Az elmúlt évben láthattuk, hogy templomunk szépül és megújul, az altemplomtól egészen a toronyóráig. Szeretnénk méltónak bizonyulni erre a szép környezetre, amely nemcsak rólunk mint közösségről, hanem az egész katolikus Egyházról ad egy benyomást nemcsak most, hanem a jövő évben, 2020. szeptemberben megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson is.

Két önkéntes csoportot indítunk a közösség vasárnap délelőtti szentmiséinek segítésére. A templomőrök –ide elsősorban férfitestvéreket várunk – szentmisénként ketten a kapunál fogadják az érkezőket, segítenek az időseknek, babakocsisoknak, kikísérik a szentmisét megzavarókat, a mise után segítenek a templom biztonságos zárásában, és – a sekrestye–WC megszűnése miatt – biztosítják a plébániai mosdó használatát. Az információsok – ide elsősorban hölgyek jelentkezését kérjük – ketten tudnak a vasárnap délelőtti szentmise előtt és után felvilágosítást adni a miserendről, az irodai ügyek – pl. temetés, házasság – intézéséről és az aktuális hirdetésekről.

Szeretnénk emellett lehetővé tenni, hogy vasárnap is lehessen szentmiseszándékot fölvenni és adományokat befizetni. A következő időszak miseszándékai és a szándékra még választható szentmisék szintén elérhetőek lesznek az információsoknál. Emlékezzünk meg ebben a formában is elhunyt szeretteinkről, betegeinkről, családi ünnepeinkről, örömeinkről és más imaszándékainkról, ezzel is támogatva plébániánk működését!

A vasárnap délelőtti szentmiséket Gábor atya a közösség szándékára ajánlja fel, amelyhez szabadon lehet konkrét kéréseket beírni a szórólaptartó állványon található miseszándék-füzetbe – akár a jövő heti dolgozatról, egy közelgő műtétről vagy egy utazásról van szó. A füzetet a ministránsok a szentmise felajánlási körmenetében viszik fel az oltárhoz – így ebben a formában is részesei lehetünk Krisztus áldozatának.

Önkéntesnek lenni számunkra annyit jelent, hogy nemcsak használjuk és élvezzük templomunkat, hanem otthonunkként tekintünk rá. A közösségért néhány alkalommal elsőként érkezni és utolsóként távozni a szentmiséről éppen csak egy kicsivel több, mint részt venni a szertartáson – olyasvalami, amit egy fiatal és egy idős egyaránt megtehet. Így remélhetjük templomunk mellett közösségünk megújulását is.

Folyamatosan várjuk a jelentkezéseket elérhetőség (név, telefonszám, emailcím) megadásával a szentmisék után, vagy emailben:
információsok: Andrássy Katinál vagy Nyáry Zsuzsánál (nyary.zs@gmail.com)
templomőrök: Simonkay Marcinál (simarci@gmail.com)!

Hálásan köszönjük! Isten fizesse meg!

  1. augusztus