Birtokba vesszük a templomot!

Kedves Testvérek!

2022 különleges évfordulókban és eseményekben gazdag év plébániai közösségünk és a Bakáts téri templom szűkebb-tágabb közönsége számára. Kezdjük a plébánia 200 éves megalakításának és a jelenlegi templom elődjének emlékével. Andrássy Balázs készülő könyvéből idézünk:
1822
Rudnay Sándor hercegprímás vizsgálatot tartott a pesti plébániákon, a hozzájuk tartozó területek határait az új külvárosok bekapcsolásával rendezte. Május 21-én szemrevételezte a ferencvárosi sóházban ideiglenesen berendezett kápolnát és a templomépítésre megjelölt telket, amelyet alkalmasnak talált egy külvárosi templom számára. Ezen fellelkesedvén a polgárok még aznap hozzáfogtak az építéshez a Szépítő Bizottság megkérdezése nélkül. A pesti tanácsban később a prímás személyesen elnökölt azon az ülésen, amely után határoztak az építésről. Így indult meg a régi, ideiglenes templom építése a Fellner-féle telek délnyugati sarkában Zitterbarth János építőmester terve szerint, vagyis a mai élelmiszerbolt előtti területen. A bejárat a Ráday utcára illeszkedett. Az elhelyezés lehetőséget biztosított a végleges templom felépítésére az ideiglenes fennmaradása mellett. Az építési munkák még ugyanazon év júliusára befejeződtek, mindössze négy hét alatt.

Az ideiglenes templom, legalábbis lebontandó állapotában még „látta” a készülő újat:
1878
Lebontották a régi, ideiglenes templomot, mert a továbbiakban akadályozta volna a külső emelt terasz építését. A templomot a térszintből 80 cm-re kiemelkedő teraszra állították árvízvédelmi célból. 143 évvel ezelőtt, 1879. április 24-én került sor a templom ünnepélyes felszentelésére: Az építők a felszentelés nagy eseményéről egy márványtáblával is fontosnak tartottak megemlékezni, amelyet erre az alkalomra a főbejárat mögötti előtérben helyeztek el: „ÉPÜLT ERZSÉBET CS. ÉS KIRÁLYNÉ VÉDNÖKSÉGE, BUDAPEST FŐVÁROS KEGYURASÁGA ALATT, YBL MIKLÓS TERVEI SZERINT 1867-1879, FELSZENTELTETETT FERENCZ JÓZSEF CS. ÉS AP. KIRÁLY ÉS ERZSÉBET CS. ÉS KIRÁLYNÉ NÁSZÜNNEPÜK NEGYEDSZÁZADOS ÉVFORDULÓJA NAPJÁN, 1879. ÉVI SZENT GYÖRGY HAVA 24-ÉN SIMOR JÁNOS BÍBORNOK HG PRÍMÁS, ESZTERGOMI ÉRSEK ÁLTAL”.

2022. április 24-én, a templomszentelés napján ünnepi misével és ahhoz kapcsolt saját rendezvénnyel vesszük birtokba a felújított templomot. A szentmisét követően Nagy Agapéra várunk mindenkit. Ahogy a búcsú napján hagyománnyá vált, családi sütés-főzés-bográcsozást tartunk, szívesen látunk mindenkit, családot-rokont-barátot, környéken
lakót, mindenkit, aki együtt akar ünnepelni velünk!
A nagy Agapé megrendezése komoly szervező munkát és személyes részvételt igényel. Szeretettel hívjuk ebben már gyakorlatot szerzett testvéreinket és mindenkit, aki valamilyen módon be akar kapcsolódni. A misét követően vezetést tartunk, végigjárjuk, „birtokba vesszük” az épületet. Csatlakozni a helyszínen lehet, ha az érdeklődés megkívánja, akkor több vezetést is tartunk. Az ünnepi program részeként egy kis templomtörténeti kiállítást is bemutatunk, az eredeti rajzok-tervek segítséget adnak, hogy lássuk a 143 évvel ezelőtti terveket mai, felújított állapotukban.