2022. június 12., Szentháromság vasárnapja

Június 15-én, szerdán az esti szentmise után életigekör lesz.

Június 18-án, szombaton, Úrnapja előestéjén 17 és 18 óra között szentségimádást tartunk a templomban, csatlakozva a világméretű kezdeményezéshez a békéért. Habár ez külön nem szükséges, kérjük, aki teheti, regisztrálja magát az esemény oldalán vagy az irodában, fogadóidőben, vagy a vasárnap délelőtti információs pultnál.

Június 19-én, vasárnap Úrnapja, a délelőtti szentmise végén körmenet. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy akinek módjában áll virágszirmokat gyűjteni a körmenethez, az gondoljon a színes virágszőnyegre, amelyet az Oltáriszentség előtt terítünk a földre! A szirmokat otthon, a szekrény tetején újságpapírra téve szárítgathatjuk. Az összegyűjtött szirmokat az úrnapi szentmise előtt kérjük a sekrestyében leadni. Köszönjük szépen!

2022. május 29., Urunk mennybemenetele

A héten kezdődik a nyár, így a gyerekeknek már nincsenek hittanórák.

Június 2-án, csütörtökön 18.30-kor a tavaszi félévben utolsóként az atyák felnőtt katekézise, majd agapé lesz.

Június 3-án, a hónap első péntekén az atyák betegeket, időseket látogatnak, gyóntatással, áldoztatással; egyeztetésre jelentkezni az irodában vagy a vasárnap délelőtti információs pultnál lehet.

Június 4-én, szombaton az esti mise előtt, 17.15-kor elsőszombati rózsafüzér a plébánián. Ezen a napon, Pünkösd előestéjén 21 és 22 óra között Szentlélek-váró virrasztás lesz a templomban, szentségimádás keretében, amelyet a Shalom Közösség vezet.

Június 6-án, Pünkösdhétfőn egyházmegyénk a Karizmák ünnepére hív, amelyet 10 órától, Máriaremetén tartanak; 15 órakor Erdő Péter bíboros atya tart szentmisét. A mi templomunkban ezen a napon nem lesz szentmise.

Az egyházközségi képviselőtestület választásához egyelőre még kevés ajánlás érkezett, ezért az ajánlási időszakot meghosszabbítjuk augusztus végéig, a szavazás pedig szeptemberben lesz. Biztatjuk a kedves Testvéreket, hogy beszéljenek azokkal a testvérekkel, akiket alkalmasnak tartanak, viseljék szívükön és imáikban is ezt a kiválasztási folyamatot!

Tisztelettel szeretnénk emlékeztetni a híveket az egyházközségi hozzájárulás fontosságára, amelyről az információk elérhetőek a honlapon, a hirdetőtáblákon és az információs pultnál.

2022. május 15., Húsvét 5. vasárnapja

A kedves Testvérek figyelmébe ajánljuk egyházunk és plébániánk támogatását! Adónk 1%-ával támogathatjuk a Magyar Katolikus Egyházat, amelyet a május 20-ig beadható adóbevallásban lehet föltüntetni. Ez az országos egyházi oktatási, szociális stb. feladatokra megy. Helyi céljainkat: a templom és a plébániaépület fenntartását, az atyák és a munkatársak fizetését, összejöveteleink költségeit az egyházközségi hozzájárulásból fedezzük. Ennek befizetésére kérünk mindenkit, aki teheti, és a templomba jár, vagy ő vagy gyermekei, hozzátartozói hittanra vagy közösségi programokra járnak a plébániára. Az egyházközségi hozzájárulásról bővebben szórólapjainkon és honlapunkon lehet olvasni. Köszönjük a kedves Testvérek nagylelkűségét!

Egyházközségi képviselőtestületünk mandátuma a tavalyi plébánosváltáskor lejárt, de az átadás-átvétel és a templomfelújítás miatt Bíboros Atya ezt meghosszabbította. Az egyháztestület feladata, hogy a plébános munkáját tanácsaival segítse a lelki élet, az anyagi kérdések, valamint az urnatemető tekintetében. Minden egyházközségi tag ajánlhat általa alkalmasnak tartott személyeket a templomi információs pultnál található papírokon név és lakóhely megjelölésével, valamint hogy milyen feladatra tartja alkalmasnak.

Olyan személy lehet választott egyháztestületi tag, aki:

  • 18 és 70 év közötti;
  • rendszeresen szentségekhez járul, házassági állapota az egyházi törvényeknek megfelel;
  • aktívan részt vesz a plébánia életében.

Az ajánlási időszak mostantól május 29-ig tart, az ajánlócédulákat a nagyperselyben gyűjtjük. Az ajánlások alapján, plébános atya által összeállított lista szereplőire június 5. és 12. között írásban szavazhat minden nagykorú közösségi tag. Kérjük a kedves Híveket, hogy beszéljenek azokkal a testvérekkel, akiket alkalmasnak tartanak, viseljék szívükön és imáikban is ezt a kiválasztási folyamatot!

Május 19-én, csütörtökön 18.30-kor az atyák felnőtt katekézise, majd agapé lesz. A hittan összefoglalója elérhető a honlapunkon és a plébániai hirdetőtáblán.

Május 22-én, vasárnap, a délelőtti szentmisében lesz gyermekeink elsőáldozása. Május 28-án, szombaton 10 órakor lesz fiataljaink bérmálása, a Patrona gimnazistáival közösen. Kísérjük a szentségekre készülőket imádságunkkal!

2022. május 8., Húsvét 4. vasárnapja

A mostani hétvégén, Jó Pásztor vasárnapján a papi hivatásokért és a papokért imádkozunk.

“Aki titeket befogad, engem fogad be…” Egy Kárpátaljáról menekült magyar család – apa, anya, kisfiú – számára keresünk szállást. A két pedagógus szülőnek a Patrona ad munkát, a fiú első osztályos kisdiák. Eddig a Ráday utcában laktak, most azonban máshová kell költözniük. A rezsiköltségekben és a takarításban osztoznának. Elsősorban egyedülálló nyugdíjast keresnek, de bárkinél szívesen megszállnak. Bővebb információ az emailes hirdetés csatolmányában, valamint a hirdetőtáblákon. Hálásan köszönjük a család nevében is!

2022. május 1., Húsvét 3. vasárnapja

A májusi, esti szentmisék végén, még a Szent Mihály-ima előtt régi szép szokás szerint a loretói litániát imádkozzuk.

Május 5-én, csütörtökön 18.30-kor az atyák felnőtt katekézise, majd agapé lesz.

Május 6-án, a hónap első péntekén az atyák betegeket, időseket látogatnak, gyóntatással, áldoztatással; egyeztetésre jelentkezni az irodában vagy a vasárnap délelőtti információs pultnál lehet.

Május 7-én, szombaton az esti mise előtt, 17.15-kor elsőszombati rózsafüzér, de nem a templomban, hanem a plébánián. A szentmise után, 19 órakor dr. Erdő Franciska tart beszámolót franciaországi, tours-i útjáról, a Kolping Család szervezésében, szintén a plébánián.

Hirdetéseink olvashatóak a szentferencplebania.hu honlapon, valamint kérésre emailben is elküldjük, amelyet név és emailcím megadásával a szentferencplebania (kukac) gmail (pont) com címen, vagy a vasárnap délelőtti információs pultnál lehet jelezni. 

2022. április 24., Húsvét 2. vasárnapja

Az ukrajnai háború elszenvedőinek gyűjtött adományok a Katolikus Karitász szolgálata révén eljutottak Beregszászra; köszönjük a kedves Testvérek minden felajánlását!

A vasárnap délelőtti szentmise után a templombemutatás az altemplomban kezdődik.

A pénteki szentségimádás ezentúl nem 17.15-kor, hanem 17 órakor kezdődik.

A kicsik hétvégéje május 6. és 8. között, Pilismaróton kerül megrendezésre. Jelentkezési lap a plébánián és a templomban kapható.

2022. április 17., Húsvétvasárnap

Április 18-án, Húsvéthétfőn 18 órakor lesz szentmise.

Április 21-én, csütörtökön, az esti szentmise után, 18.30-kor felnőtt katekézis, majd agapé a plébánián.

Április 24-én, vasárnap ünnepeljük a templomszentelés 143. évfordulóját és a templom újranyitását. A délelőtti szentmise után vezetést tartunk a templomban, a főkapu előtti téren pedig bográcsokban főzünk, és közösen ebédelünk. Örülünk az otthonról hozott ételeknek és süteményeknek is. Számítunk reggel a kipakoláshoz, ebéd után a bepakoláshoz a kedves Testvérek segítségére. Várunk mindenkit szeretettel!

2022. április 10., Virágvasárnap

A héten már a felújított templomban vannak a szertartások. Köszönjük a kedves Testvérek segítségét a pakolásban, takarításban! A templom végleges berendezéséhez, belakásához kérjük a kedves Testvérek türelmét, megértését!

Április 14-én, Nagycsütörtökön 18 órakor lesz az utolsó vacsora emlékmiséje.

Április 15-én, Nagypénteken 9 órától tojásfestés lesz a plébánián. Várjuk a lányokat a belső hittanteremben. Tojást hozzatok!

Április 15-én, Nagypénteken 15 órakor lesz a Krisztus kereszthalálra emlékező szertartás. 20 órától papjaink közössége, a Comunione e Liberazione Mozgalom vár minket gyertyás városi keresztútra, a budai, vízivárosi Corvin tértől a Mátyás templomig.

Nagypénteken és Nagyszombaton délelőtt 9 és 12 óra között lesz gyóntatás a templomban, Nagyszombaton emellett délután 14 és 18 óra között is látogatható lesz a szentsír és az urnatemető. Ennek kapcsán szeretnénk a templomőrzéshez kérni a kedves Testvérek segítségét; jelentkezni a szentmisék után, a sekrestyében, vasárnap délelőtt pedig az információs pultnál lehet.

Április 16-án, szombaton, Húsvét vigíliáján 19.30-kor kezdődik a szentmise. A misekezdő fényünnepséghez kérjük a kedves Testvéreket, hozzanak gyertyát!

A körmenet Húsvétvasárnap, április 17-én 10 órakor, a szokott módon az ünnepi mise bevezetéseként kerül sorra. Kérjük, hozzanak a kedves Testvérek a körmenetre egy-egy szál virágot! A gyerekeknek hirdetjük, hogy aznap kivételesen nem lesz NaMi-húzás, csak egy héttel később, viszont a húsvéti szentmise után a templomban ügyesen kutakodók különféle édességekre lelhetnek!

Április 18-án, Húsvéthétfőn 18 órakor lesz szentmise.

Két hét múlva, április 24-én ünnepeljük a templomszentelés 143. évfordulóját és a templom újranyitását. A délelőtti szentmise után vezetést tartunk a templomban, a főkapu előtti téren pedig bográcsokban főzünk, és közösen ebédelünk. A főzésre jelentkezni Nyáry Zsuzsánál személyesen vagy emailben lehet.

2022. április 3., Nagyböjt 5. vasárnapja

A mostani hétvégén az Egyház a Szentföld javára gyűjt, így nálunk is a perselybe dobott adomány erre a célra megy. Isten fizesse meg!

Új időpontra kerül az életigekör: a hónap utolsó szerdája helyett ezentúl annak első szerdáján lesz, így legközelebb április 6-án, szerdán az esti szentmise után, 18.30-kor.

Április 9-én, szombaton reggel 8 órától pakolunk át a plébániáról a templomba. Számítunk a kedves férfitestvérek segítségére a pakolásban, a hölgyekére a válogatásban, rendezkedésben, takarításban!

Április 10-én, Virágvasárnap 10 órakor lesz az első szentmise a felújított templomban. A mise kezdéseként barkaszentelést végzünk a templom előtt, amelyhez kérjük a kedves Testvéreket, hozzanak barkát! A szentmisében elhangzik Krisztus szenvedéstörténete, a passió. 

Nagycsütörtökön 18 órakor; Nagypénteken 15 órakor; Nagyszombaton, Húsvét vigíliáján 19.30-kor lesz szertartás; Húsvétvasárnap 10 órakor a feltámadási körmenet és a szentmise. A Nagyhét további szertartásrendje és a gyóntatási időpontok olvashatóak a plakátokon és a honlapon.

A templomot Nagypénteken 9 és 12 óra között, Nagyszombaton 9 és 12, valamint 14 és 18 óra között tartjuk nyitva. A templomőrzéshez kérjük a kedves Testvérek segítségét; jelentkezni a szentmisék után, a sekrestyében, vasárnap délelőtt pedig az információs pultnál lehet.

Előre hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy április 24-én, vasárnap a templomszentelés 143. évfordulóját és a templom újranyitását ünnepeljük. A délelőtti szentmise után vezetést tartunk a templomban, a főkapu előtti téren pedig bográcsokban főzünk, és közösen ebédelünk. A főzésre jelentkezni Nyáry Zsuzsánál személyesen vagy emailben lehet.