2022. szeptember 18., évközi 25. vasárnap

Gyűjtést indítunk orgonánk javítására: az 1994-ben átépítésre került hangszer a templom felújításából kimaradt, közel harminc év után generáljavításra szorul. Részletek a templomi plakáton és a honlapon. Köszönjük!

Szeptember 18-án és 25-én, a vasárnap esti szentmisék után vezetett templomi sétát tartunk.

Szeptember 22-én, csütörtökön 10 órakor lesz az első Baba-mama klub.

Előre hirdetjük, hogy október 2-án, vasárnap lesz a templom búcsús ünnepe szentmisével és Nagy Agapéval.
Bográcsos főzésre jelentkezni Nyáry Zsuzsánál lehet.

2022. szeptember 4., évközi 23. vasárnap

A szeptember 3-án és 4-én, valamint 10-én és 11-én tartott szentmisékhez kötve zajlik az új egyházközségi képviselőtestület megválasztása. A megválasztott világi hívek a következő három évben a közösséget képviselve segítik a plébánost a plébánia gazdasági és pasztorális feladatainak ellátásában. A jelenlévő nagykorú hívek a szentmise után az információs pultnál kaphatnak szavazólapot, amelyen aláhúzzák a kívánt jelöltek neveit. Több személyre is lehet szavazni, de minden hívő csak egy szavazólapot adhat le. A kitöltött, anonim szavazólapokat a nagyperselyben gyűjtjük. Kérjük, hogy minél többen vegyünk részt a szavazásban, felelős keresztényként ezzel is részt vállalva a ránk háruló kötelességekből!

Szeptember 2. és 4. között a templom előtti téren a Bakáts Feszt rendezvényei zajlanak, ezért a szentmisékre a főkapu helyett az oldalkaput tartjuk nyitva.

Szeptember 4-én, vasárnap, az esti mise után, 19.45-től a templomban a Savaria Barokk Zenekar lép fel, egy ingyenes Bach-koncerttel.

Szeptember 11-én, vasárnap, a délelőtti szentmise lesz a tanévkezdő Veni Sancte-mise, a szentmise után agapéval, amelyre várjuk a kedves Testvérek felajánlásait! A hittanórák az ezt követő héten indulnak.

Előre hirdetjük, hogy szeptember 18-án, vasárnap, a délelőtti szentmise után várjuk a családokat a plébániára egy kis beszélgetésre és közös ebédre! Gyermekfelügyeletet biztosítunk.

Szintén előre hirdetjük, hogy október 2-án, vasárnap lesz a templom búcsús ünnepe: aznap délelőtt 10 helyett 11 órakor lesz szentmise, melynek keretében Erdő Péter bíboros atya felszenteli az új oltárt. A szentmise után szokásunk szerint a templom előtti téren a Nagy Agapé lesz. A bográcsos főzésre a plébánia limitált számban bográcsot is tud kölcsönadni; jelentkezni Nyáry Zsuzsánál lehet.

2022. augusztus 7., évközi 19. vasárnap

Augusztus 15-én, hétfőn Nagyboldogasszony parancsolt főünnepe lesz, templomunkban este 18 órakor tartunk szentmisét.

Augusztus 20-án, szombaton hazánk fővédőszentje, Szent István király főünnepe lesz, templomunkban délelőtt 10 órakor lesz szentmise. Az aznapi, szombat esti szentmise bíboros atya kérése szerint elmarad; mindenkit a központi ünneplésre való csatlakozásra bátorítunk. Ez 17 órakor kezdődik a Szent István-bazilikában, majd a Szent Jobb-körmenettel folytatódik.2022. június 12., Szentháromság vasárnapja

Június 15-én, szerdán az esti szentmise után életigekör lesz.

Június 18-án, szombaton, Úrnapja előestéjén 17 és 18 óra között szentségimádást tartunk a templomban, csatlakozva a világméretű kezdeményezéshez a békéért. Habár ez külön nem szükséges, kérjük, aki teheti, regisztrálja magát az esemény oldalán vagy az irodában, fogadóidőben, vagy a vasárnap délelőtti információs pultnál.

Június 19-én, vasárnap Úrnapja, a délelőtti szentmise végén körmenet. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy akinek módjában áll virágszirmokat gyűjteni a körmenethez, az gondoljon a színes virágszőnyegre, amelyet az Oltáriszentség előtt terítünk a földre! A szirmokat otthon, a szekrény tetején újságpapírra téve szárítgathatjuk. Az összegyűjtött szirmokat az úrnapi szentmise előtt kérjük a sekrestyében leadni. Köszönjük szépen!

2022. május 29., Urunk mennybemenetele

A héten kezdődik a nyár, így a gyerekeknek már nincsenek hittanórák.

Június 2-án, csütörtökön 18.30-kor a tavaszi félévben utolsóként az atyák felnőtt katekézise, majd agapé lesz.

Június 3-án, a hónap első péntekén az atyák betegeket, időseket látogatnak, gyóntatással, áldoztatással; egyeztetésre jelentkezni az irodában vagy a vasárnap délelőtti információs pultnál lehet.

Június 4-én, szombaton az esti mise előtt, 17.15-kor elsőszombati rózsafüzér a plébánián. Ezen a napon, Pünkösd előestéjén 21 és 22 óra között Szentlélek-váró virrasztás lesz a templomban, szentségimádás keretében, amelyet a Shalom Közösség vezet.

Június 6-án, Pünkösdhétfőn egyházmegyénk a Karizmák ünnepére hív, amelyet 10 órától, Máriaremetén tartanak; 15 órakor Erdő Péter bíboros atya tart szentmisét. A mi templomunkban ezen a napon nem lesz szentmise.

Az egyházközségi képviselőtestület választásához egyelőre még kevés ajánlás érkezett, ezért az ajánlási időszakot meghosszabbítjuk augusztus végéig, a szavazás pedig szeptemberben lesz. Biztatjuk a kedves Testvéreket, hogy beszéljenek azokkal a testvérekkel, akiket alkalmasnak tartanak, viseljék szívükön és imáikban is ezt a kiválasztási folyamatot!

Tisztelettel szeretnénk emlékeztetni a híveket az egyházközségi hozzájárulás fontosságára, amelyről az információk elérhetőek a honlapon, a hirdetőtáblákon és az információs pultnál.

2022. május 15., Húsvét 5. vasárnapja

A kedves Testvérek figyelmébe ajánljuk egyházunk és plébániánk támogatását! Adónk 1%-ával támogathatjuk a Magyar Katolikus Egyházat, amelyet a május 20-ig beadható adóbevallásban lehet föltüntetni. Ez az országos egyházi oktatási, szociális stb. feladatokra megy. Helyi céljainkat: a templom és a plébániaépület fenntartását, az atyák és a munkatársak fizetését, összejöveteleink költségeit az egyházközségi hozzájárulásból fedezzük. Ennek befizetésére kérünk mindenkit, aki teheti, és a templomba jár, vagy ő vagy gyermekei, hozzátartozói hittanra vagy közösségi programokra járnak a plébániára. Az egyházközségi hozzájárulásról bővebben szórólapjainkon és honlapunkon lehet olvasni. Köszönjük a kedves Testvérek nagylelkűségét!

Egyházközségi képviselőtestületünk mandátuma a tavalyi plébánosváltáskor lejárt, de az átadás-átvétel és a templomfelújítás miatt Bíboros Atya ezt meghosszabbította. Az egyháztestület feladata, hogy a plébános munkáját tanácsaival segítse a lelki élet, az anyagi kérdések, valamint az urnatemető tekintetében. Minden egyházközségi tag ajánlhat általa alkalmasnak tartott személyeket a templomi információs pultnál található papírokon név és lakóhely megjelölésével, valamint hogy milyen feladatra tartja alkalmasnak.

Olyan személy lehet választott egyháztestületi tag, aki:

  • 18 és 70 év közötti;
  • rendszeresen szentségekhez járul, házassági állapota az egyházi törvényeknek megfelel;
  • aktívan részt vesz a plébánia életében.

Az ajánlási időszak mostantól május 29-ig tart, az ajánlócédulákat a nagyperselyben gyűjtjük. Az ajánlások alapján, plébános atya által összeállított lista szereplőire június 5. és 12. között írásban szavazhat minden nagykorú közösségi tag. Kérjük a kedves Híveket, hogy beszéljenek azokkal a testvérekkel, akiket alkalmasnak tartanak, viseljék szívükön és imáikban is ezt a kiválasztási folyamatot!

Május 19-én, csütörtökön 18.30-kor az atyák felnőtt katekézise, majd agapé lesz. A hittan összefoglalója elérhető a honlapunkon és a plébániai hirdetőtáblán.

Május 22-én, vasárnap, a délelőtti szentmisében lesz gyermekeink elsőáldozása. Május 28-án, szombaton 10 órakor lesz fiataljaink bérmálása, a Patrona gimnazistáival közösen. Kísérjük a szentségekre készülőket imádságunkkal!

2022. május 8., Húsvét 4. vasárnapja

A mostani hétvégén, Jó Pásztor vasárnapján a papi hivatásokért és a papokért imádkozunk.

“Aki titeket befogad, engem fogad be…” Egy Kárpátaljáról menekült magyar család – apa, anya, kisfiú – számára keresünk szállást. A két pedagógus szülőnek a Patrona ad munkát, a fiú első osztályos kisdiák. Eddig a Ráday utcában laktak, most azonban máshová kell költözniük. A rezsiköltségekben és a takarításban osztoznának. Elsősorban egyedülálló nyugdíjast keresnek, de bárkinél szívesen megszállnak. Bővebb információ az emailes hirdetés csatolmányában, valamint a hirdetőtáblákon. Hálásan köszönjük a család nevében is!

2022. május 1., Húsvét 3. vasárnapja

A májusi, esti szentmisék végén, még a Szent Mihály-ima előtt régi szép szokás szerint a loretói litániát imádkozzuk.

Május 5-én, csütörtökön 18.30-kor az atyák felnőtt katekézise, majd agapé lesz.

Május 6-án, a hónap első péntekén az atyák betegeket, időseket látogatnak, gyóntatással, áldoztatással; egyeztetésre jelentkezni az irodában vagy a vasárnap délelőtti információs pultnál lehet.

Május 7-én, szombaton az esti mise előtt, 17.15-kor elsőszombati rózsafüzér, de nem a templomban, hanem a plébánián. A szentmise után, 19 órakor dr. Erdő Franciska tart beszámolót franciaországi, tours-i útjáról, a Kolping Család szervezésében, szintén a plébánián.

Hirdetéseink olvashatóak a szentferencplebania.hu honlapon, valamint kérésre emailben is elküldjük, amelyet név és emailcím megadásával a szentferencplebania (kukac) gmail (pont) com címen, vagy a vasárnap délelőtti információs pultnál lehet jelezni. 

2022. április 24., Húsvét 2. vasárnapja

Az ukrajnai háború elszenvedőinek gyűjtött adományok a Katolikus Karitász szolgálata révén eljutottak Beregszászra; köszönjük a kedves Testvérek minden felajánlását!

A vasárnap délelőtti szentmise után a templombemutatás az altemplomban kezdődik.

A pénteki szentségimádás ezentúl nem 17.15-kor, hanem 17 órakor kezdődik.

A kicsik hétvégéje május 6. és 8. között, Pilismaróton kerül megrendezésre. Jelentkezési lap a plébánián és a templomban kapható.