2022. október 16., évközi 29. vasárnap

Állandó szeretetszolgálatot indítunk plébániánk területén, amelyhez továbbra is lehet csatlakozni. Információ a plakátokon és a honlapon.

Október 20-án, csütörtökön este fél 7-kor, a szentmise után a plébánián A jelenben él a hitünk című hittan következő alkalma lesz. Részletek a hirdetőtáblán és a honlapon.

Október 22-én, szombaton reggel 8 órától a plébánia földszintjének ajtóit, ablakait takarítjuk, az iroda kivételével. Közös tereinket ne csak használjuk, gondozzuk is: szeretettel elvárjuk a kedves Testvéreket!

Október 22-én, szombaton este 7 órakor, a szentmise után a Kolping Család a plébániára hívja az érdeklődőket egy kötetlen beszélgetésre Andrássy Balázs volt templomgondnokkal, a templom felújításáról.

Az október 22−23-i hétvégén az Egyház a missziók javára gyűjt. Köszönettel fogadjuk az adományokat!

Előre hirdetjük, hogy október 31-én, hétfőn ünnepeljük plébániánk alapításának 200. évfordulóját. 18 órakor a templomkertben emlék-táblát avatunk, majd ünnepélyes zsolozsmát végzünk a templomban. Az ünneplés után, 19 órakor templom- és orgonabemutató.

Halottak napja körül a templom a szentmisék után, valamint október 31-én, hétfőn és november 1-jén, kedden 11 és 18 óra között lesz nyitva, amelyhez kérjük a kedves Testvérek segítségét a templom őrzésére! Jelentkezni a vasárnap délelőtti információs pultnál, valamint a sekrestyében lehet.