2022. május 15., Húsvét 5. vasárnapja

A kedves Testvérek figyelmébe ajánljuk egyházunk és plébániánk támogatását! Adónk 1%-ával támogathatjuk a Magyar Katolikus Egyházat, amelyet a május 20-ig beadható adóbevallásban lehet föltüntetni. Ez az országos egyházi oktatási, szociális stb. feladatokra megy. Helyi céljainkat: a templom és a plébániaépület fenntartását, az atyák és a munkatársak fizetését, összejöveteleink költségeit az egyházközségi hozzájárulásból fedezzük. Ennek befizetésére kérünk mindenkit, aki teheti, és a templomba jár, vagy ő vagy gyermekei, hozzátartozói hittanra vagy közösségi programokra járnak a plébániára. Az egyházközségi hozzájárulásról bővebben szórólapjainkon és honlapunkon lehet olvasni. Köszönjük a kedves Testvérek nagylelkűségét!

Egyházközségi képviselőtestületünk mandátuma a tavalyi plébánosváltáskor lejárt, de az átadás-átvétel és a templomfelújítás miatt Bíboros Atya ezt meghosszabbította. Az egyháztestület feladata, hogy a plébános munkáját tanácsaival segítse a lelki élet, az anyagi kérdések, valamint az urnatemető tekintetében. Minden egyházközségi tag ajánlhat általa alkalmasnak tartott személyeket a templomi információs pultnál található papírokon név és lakóhely megjelölésével, valamint hogy milyen feladatra tartja alkalmasnak.

Olyan személy lehet választott egyháztestületi tag, aki:

  • 18 és 70 év közötti;
  • rendszeresen szentségekhez járul, házassági állapota az egyházi törvényeknek megfelel;
  • aktívan részt vesz a plébánia életében.

Az ajánlási időszak mostantól május 29-ig tart, az ajánlócédulákat a nagyperselyben gyűjtjük. Az ajánlások alapján, plébános atya által összeállított lista szereplőire június 5. és 12. között írásban szavazhat minden nagykorú közösségi tag. Kérjük a kedves Híveket, hogy beszéljenek azokkal a testvérekkel, akiket alkalmasnak tartanak, viseljék szívükön és imáikban is ezt a kiválasztási folyamatot!

Május 19-én, csütörtökön 18.30-kor az atyák felnőtt katekézise, majd agapé lesz. A hittan összefoglalója elérhető a honlapunkon és a plébániai hirdetőtáblán.

Május 22-én, vasárnap, a délelőtti szentmisében lesz gyermekeink elsőáldozása. Május 28-án, szombaton 10 órakor lesz fiataljaink bérmálása, a Patrona gimnazistáival közösen. Kísérjük a szentségekre készülőket imádságunkkal!