2022. április 3., Nagyböjt 5. vasárnapja

A mostani hétvégén az Egyház a Szentföld javára gyűjt, így nálunk is a perselybe dobott adomány erre a célra megy. Isten fizesse meg!

Új időpontra kerül az életigekör: a hónap utolsó szerdája helyett ezentúl annak első szerdáján lesz, így legközelebb április 6-án, szerdán az esti szentmise után, 18.30-kor.

Április 9-én, szombaton reggel 8 órától pakolunk át a plébániáról a templomba. Számítunk a kedves férfitestvérek segítségére a pakolásban, a hölgyekére a válogatásban, rendezkedésben, takarításban!

Április 10-én, Virágvasárnap 10 órakor lesz az első szentmise a felújított templomban. A mise kezdéseként barkaszentelést végzünk a templom előtt, amelyhez kérjük a kedves Testvéreket, hozzanak barkát! A szentmisében elhangzik Krisztus szenvedéstörténete, a passió. 

Nagycsütörtökön 18 órakor; Nagypénteken 15 órakor; Nagyszombaton, Húsvét vigíliáján 19.30-kor lesz szertartás; Húsvétvasárnap 10 órakor a feltámadási körmenet és a szentmise. A Nagyhét további szertartásrendje és a gyóntatási időpontok olvashatóak a plakátokon és a honlapon.

A templomot Nagypénteken 9 és 12 óra között, Nagyszombaton 9 és 12, valamint 14 és 18 óra között tartjuk nyitva. A templomőrzéshez kérjük a kedves Testvérek segítségét; jelentkezni a szentmisék után, a sekrestyében, vasárnap délelőtt pedig az információs pultnál lehet.

Előre hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy április 24-én, vasárnap a templomszentelés 143. évfordulóját és a templom újranyitását ünnepeljük. A délelőtti szentmise után vezetést tartunk a templomban, a főkapu előtti téren pedig bográcsokban főzünk, és közösen ebédelünk. A főzésre jelentkezni Nyáry Zsuzsánál személyesen vagy emailben lehet.