2019. április 14., Virágvasárnap

A Nagyhéten nincsenek hittanórák; hétfőn, kedden és szerdán a szentmisék a megszokott időben kezdődnek. Mivel a szent háromnap az Egyház ünnepeinek szíve-közepe, a szertartások is hosszabbak a vasárnapi szentmiséknél, így készüljünk! Ha tehetjük, vegyünk részt mindhárom nap liturgiájában, hogy elmélyedhessünk Húsvét titkában.

Külön kérjük a kedves testvéreket, hogy aki tud, vegyen részt akár egy-két órára is a szentsír őrzésében! (Nagypénteken 8 és 16 óra között, valamint Nagyszombaton 8 órától 19 óráig.) Jelentkezni a sekrestyében, vagy irodaidőben lehet személyesen vagy telefonon!

Szeretettel hívjuk a testvéreket a nagypénteki szertartás után, a Szent Egyed Közösség által szervezett városi keresztútra. Kísérjük Jézust együtt a keresztúton a feltámadás és a húsvét reményében! A Passió szavai közelebb hoznak Jézus és mindazok szenvedésének titkához, akikben az Ő arcát ismerhetjük fel! A stációk között lesz idősek otthona, egykori újszülött-mentő kórház, aluljáró, a vértanúság helye. A keresztút után (kb. 20 órától) virrasztás a Kaniziusz Szent Péter templomban (IX., Gát utca 2-4.) Gyülekező 18 órától a templom előtt.

 

Nagyheti és húsvéti miserend

Ahol nem jelezzük külön, ott a szertartások a templomban lesznek.  A templom főkapuja egyelőre még le van zárva, ezért a plébánia felőli oldalajtón lehet megközelíteni a templomot. Az oldalajtó előtt lesz a nagyszombati tűzszentelés is. A húsvétvasárnapi körmenethez a templomban gyülekezünk.

A templomi szertartások előtt és után az urnatemető látogatható.

Nagycsütörtök (április 18.)
10.00 olajszentelési mise a Szent István-bazilikában
17.30 szentmise az utolsó vacsora emlékére, utána virrasztás

Nagypéntek (április 19.)
8.00–16.00 az urnatemető látogatható a templomban
9.00–kb. 12.00 tojásfestés lányoknak a plébánián. Festő eszközökkel készülünk, de kérjük, hogy hozzatok magatokkal tojásokat! Ha tudtok hozni szép mintázatú leveleket és rossz harisnyát, azt is szívesen látjuk és használjuk.
15.00– gyónásra a szertartás kezdetéig van lehetőség a plébánián (illetve Gábor atyával való előzetes egyeztetés szerint)
16.30 szertartás Urunk szenvedésének ünneplésére

Nagyszombat (április 20.)
8.00–19.00 a szentsír és az urnatemető látogatható a templomban
8.30 ünnepélyes zsolozsma
19.30 vigília szentmise Urunk feltámadásáról

Húsvétvasárnap (április 21.)
9.30 feltámadási körmenet és ünnepi szentmise
Kérjük, hogy a körmenetre egy szál virággal érkezzenek!
17.30 ünnepi szentmise

Húsvéthétfő (április 22.)
9.30 szentmise

Április 23-tól visszaáll az évközi miserend.