2018. március 25., Virágvasárnap

A Nagyhéten nincsenek hittanórák; hétfőn, kedden és szerdán a szentmisék a megszokott időben kezdődnek. Mivel a szent háromnap az Egyház ünnepeinek szíve-közepe, a szertartások is hosszabbak a vasárnapi szentmiséknél, így készüljünk! Ha tehetjük, vegyünk részt mindhárom nap liturgiájában, hogy elmélyedhessünk Húsvét titkában.

Külön kérjük a kedves testvéreket, hogy aki tud, vegyen részt akár egy-két órára is a szentsír őrzésében! (Nagypénteken 15 és 16 óra között, valamint Nagyszombaton 8 órától 19 óráig.) Jelentkezni a sekrestyében lehet!

Nagycsütörtök (március 29.)

10.00 olajszentelési mise a Szent István-bazilikában
17.30 szentmise az utolsó vacsora emlékére.

Nagypéntek (március 30.)

9.00–kb. 12.00 tojásfestés lányoknak a plébánián. Festő eszközökkel készülünk, de kérjük, hogy hozzatok magatokkal tojásokat! Ha tudtok hozni szép mintázatú leveleket és rossz harisnyát, azt is szívesen látjuk és használjuk.
16.30 szertartás Urunk szenvedésének ünneplésére, utána városi keresztút (a Szent Egyed Közösséggel, a végén a Gát utcai templomban virrasztással)

A templomot nyitva tartjuk Krisztus halálának órájától, du. 3 órától.

Nagyszombat (március 31.)

8.00–19.00 a szentsír látogatható a templomban
8.30 ünnepélyes zsolozsma
19.30 vigília szentmise Urunk feltámadásáról

Húsvétvasárnap (április 1.)

9.30 feltámadási körmenet és ünnepi szentmise
17.30 ünnepi szentmise

Kérjük, hogy a körmenetre ki-ki egy szál virágot hozzon!

Húsvéthétfőn 9.30-tól lesz szentmise; keddtől (április 3.) visszaáll az évközi miserend.